Sinn Féin - On Your Side

Fáiltíonn Fearon roimh thacaíocht do na cistí craoltóireachta teanga

20 June, 2014 - by Megan Fearon


Tá fáilte curtha ag Megan Fearon CTR Shinn Féin roimh ghealltanas ón Aire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta Carál Ní Chuilín i leith Chistí Craoltóireachta na Gaeilge agus na hUltaise.

 I ndiaidh don Aire Cultúir a ghealltanas a thabhairt le leanstan ar aghaidh lena thacaíocht do na cistí dúirt an CTR Iúir agus Mhúrn:

 “Tugann Cistí Craoltóireachta na Gaeilge agus na Ultaise tacaíocht ríthábhachtach do réimse grúpaí agus daoine tallainne.

 “Tacaíonn na cistí le craoltaí ardchaighdeáin teilifíse, raidió agus ar líne, a chuireann chun cinn fás agus forbairt na Gaeilge agus na hUltaise ar fud an oileáin.

 “Mar gheall ar an mhaoiniú seo tá comhlachtaí teilifíse in ann printísigh agus oiliúnaithe a fhostú agus cuidítear ar an dóigh chéanna le postanna a chruthú dóibh siúd in earnáil na dteangacha.

 “Leis sin leirítear fosta saibhreas ár n-oidhreachta cultúrtha.

 “D’iarr mé tuairisc chun dáta ón Aire Cultúir agus fáiltím roimh an eolas uaithi gur idirghabh sí féin chun maoiniú a fháil do na cistí le haghaidh bliana eile go dtí Márta 2016.

 “Dúirt an tAire Ní Chuilín fosta go raibh sí tiomanta do thodhchaí Chistí Craoltóireachta na Gaeilge agus na hUltaise agus go leanfaidh sí léi ag dul i ngleic leis na heagrais chuí chun maoiniú níos fadtéarmaí a bhaint amach.” 

Connect with Sinn Féin