Sinn Féin - On Your Side

Fáilte curtha ag Maskey roimh fhógra faoi Scoil an Droichid

24 June, 2014 - by Alex Maskey


Chuir Alex Maskey CTR Shinn Féin fáilte roimh an fhógra ón Aire Oideachais John O’Dowd go mbeadh Scoil an Droichid curtha san  áireamh faoi scéim thógála na Roinne.

Dúirt an CTR Bhéal Feirste ó dheas;

“Is í Scoil an Droichid an t-aon bhunscoil lán-Ghaelach i nDeisceart agus Oirthear Bhéal Feirste.

“Óna bunú i 1997, chuaigh an scoil ó neart go neart agus anois tá seacht rang ann agus aonad naíscoile fosta.

“Ciallaíonn an forás seo sa líon tuismitheoirí agus páistí atá meallta chun Scoil an Droichid, nach bhfuil na háiseanna reatha mór go leor dóibh anois.

“I dtuairisc ó chigireacht BOLBF tá sé ráite go bhfuil foirgnimh reatha na scoile mí-oiriúnach don fheidhm agus go mbeadh infheistíocht substaintiúil de dhíth chun iad a chur ar chaighdeán réasúnta.

“Mar sin is fógra tráthúil é seo gan amhras a chuirfidh gliondar ar dhaltaí, ar an fhoireann agus ar thuismitheoirí fosta.

"Anuas ar sin is treisiú é fosta do phobal na Gaeilge i nDeisceart agus Oirthear Bhéal Feirste.

“Agus nuair a bheidh Scoil an Droichid ina scoil nua-aoiseach den chéad scoth meallfaidh sí tuilleadh daltaí agus tuismitheoirí chuici agus cuirfidh sin le treisiú phobal na Gaeilge sa cheantar.”

Connect with Sinn Féin