Sinn Féin - On Your Side

Tacaíonn Ní Thoirealaigh le Haass ar an Ghaeilge

24 June, 2014 - by Rosie McCorley


Rinne Róise Ní Thoirealaigh CTR Shinn Féin athiarraidh reachtaíochta le cearta lucht na Gaeilge a chosaint.

I ndiaidh don iar-thaidhleoir an Dochtúir Richard Haass iarraidh a sheoladh le go mbeadh stádas oifigiúil tugtha don Ghaeilge, dúirt Ní Thoirealaigh atá ina CTR ar Iarthar Bhéal Feirste;

“Cuirim fáilte roimh bharúlacha Richard Haass gur ceart go mbeadh ról níos oifigiúla ag an Ghaeilge.

“Is bunchuid dár gcultúr í an Ghaeilge a bhfuil móréileamh méadaitheach uirthi ar fud an oileáin.

“Tá súil agam go n-éistfidh daoine lena chuid barúlacha agus go dtacófar lenár n-iarraidh ar son Acht Gaeilge - agus go dtacófar fosta leis an Ghaeilge a chur chun cinn agus cearta lucht na Gaeilge a chosaint go foirmeálta.

“I gComhaontú Chill Rímhinn i 2006 thug Rialtas na Breataine tiomantas do Acht Gaeilge ach tá Aontachtaithe ag cur ina choinne ó shin.

“Ní dhéanann an Ghaeilge bagairt ar dhuine ar bith agus ba cheart go dtabharfaí chun cinn an reachtaíocht seo comh luath agus is féidir.

“Ní amháin go mbeadh achtú na reachtaíochta seo iontach tábhachtach ó thaobh cultúir de ach anuas ar sin chruthódh sé postanna do phobal na Gaeilge.

“Le reachtaíocht bheadh tairbhe ann do na mílte Gaeilgeoirí a bhaineann úsáid as an Ghaeilge go laethúil agus ligfeadh sé dóibh an Ghaeilge a úsáid ar fhoirmeacha oifigiúla agus sna cúirteanna.

“Tá fáilte fosta roimh bharúlacha an Dr Haass gur ceart meas a thabhairt ar an fhéiniúlacht Ghaelach, ach go háirithe nuair a d’urghabh an PSNI camáin ó dhaoine óga ar na mallaibh.” CRÍOCH        

Connect with Sinn Féin