Sinn Féin - On Your Side

Íosghrádú déanta ar an nGaeilge toisc nach bhfuil aon de na hAirí Gaeltachta ábalata í a labhairt– Peadar Tóibín TD

16 July, 2014


Cháin urlabhraí Gaeltachta Shinn Féin, Peadar Tóibín, ceapacháin beirt Airí Gaeltachta toisc nach bhfuil Gaeilge fheidhmiúil acu. Dúirt sé gur fianaise é na ceapacháin seo go bhfuil ísliú déanta ar chearta teanga pobal na nGaeilge.

Dúirt an tAire Mí Thiar:

“Bhí sé scanallach an slí gur tógadh na ceisteanna leis an tAire Stáit don Ghaeltacht trí Bhéarla. Cé gur rud maith é go bhfuil sé ar intinn ag an Aire a Ghaeilge a feabhsú i rith an sos, ní choláiste Gaeilge í an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Is roinn rialtais í le dualgaisí tábhachtach.

“Is teachtaireacht scanallach é seo ó Enda Kenny. Taispeanáin sé an easpa meas agus easpa suime atá ag an rialtas i leith an Ghaeilge. Sa chomh-aireacht deireannach ba chúis aiféala é nach raibh Aire sinsearach le Ghaeilge ag an tábla, ach anois, tá rudaí níos measa arís sa slí is nach mbeidh an beirt nua ábalta a dualgaisí a dhéanamh trí Ghaeilge.

“Tá 75% den bhuiséad gearrtha ag Fine Gael agus Páirtí an Lucht Oibre sna cúig bliain deireannach. Níl comporáid ar bith ann idir an gearradh siar suntasach seo agus na gearradh siar a d'fhulaing na heagraíochtaí fiontar eile.

“Is í seo an ghlúin is tábhachtaí do mhaireachtáil na nGaeilge. Níl spreagadh ar bith taispeánta ag an rialtas chun seirbhísí a chur ar fáil do cháiníocóirí a labharann Gaeilge."

Connect with Sinn Féin