Sinn Féin - On Your Side

Liadh Ní Riada MEP calls on EU commission to begin investing in people

17 July, 2014 - by Liadh Ní Riada MEP


Speaking in the European Parliament, Sinn Féin MEP for Ireland South Liadh Ní Riada called on the EU Commission to change direction and to begin investing in people.

Ní Riada, who is a member of the EU Budget Committee and also the committee Rapporteur on the EU Globalisation Fund, said;

“EU governments found billions to feed the banks, but money cannot be found to invest in people.

“Investment in key areas such as education, training, research must be made.

“Investment in these areas has been promised, but is not being delivered.

“Governments have routinely refused to make adequate resources available to live up to the fine words of the Commission.

“The previous multiannual financial framework left a hole of 23.4 billion Euros in the EU Budget.

“This money has already been spent. And now member states, to the regions and other stake holders are awaiting payment.

“The delay of payments not only affects the financial capacity of the Member states, especially those which are living dramatic social and financial constraints, it is also hampering the implementation of many EU programmes. We are putting in place programmes which are broader in scope than previously -but fewer resources are being made available.

“Young unemployed people, students, universities, small enterprises in Ireland Greece, Portugal, Spain and elsewhere are the ones who are suffering.

“The European Council and the Commission have now to assume their responsibilities.”

Feisire Eorpa Liadh Ni Riada ag glaoch ar an gCoimisiún Infheistíocht i nDaoine

Ag labhairt I Parliment Na hEorpa, d'iarr Fheisirse Na hEorpa Shinn Féin Liadh Ní Riada ar coimisiún an AE a threoir a athrú Agus infheistiú i ndaoine.

“Daimsigh Rialtais an Aontas Eorpa na billiúin ar mhaithe leis na bainc ach ní féidir leo airgead a aimsiú chun infheistíocht a dhéanamh i ndaoine.

“Caithfear taighde a dhéanamh ar infheistíocht i réimsí tábhachtacha cosúil le oideachas, agus oiliúnt

“Tá na Rialtais tar éis diúltiú go rialta gan na hachmhainn riachtanach seo ar chuir ar fáil, ag malartú na focail agus gaois an gcoimisiúin

“Dfhág an creatlach airgeadais ilbhliantúil poll de 23.4 billiún Euro i mBuiséad an Aontas Eorpach.

"Tá an t-airgead caite cheana féin. Anois tá ar na mballstáit, na réigiúin agus páirtithe leasmhara eile fanacht ar íocaíocht.

"Ní amháin go bhfuil tionchar ag an moill ar na híocaíochtaí seo ar cumas airgeadais na mBallstát, go háirithe iad siúd atá ina chónaí i ngruachás maidir le cúrsaí airgead agus srianta sósialta, ach cuireann sé isteach chomh maith le cur i bhfeidhm go leor tograí Aontas Eorpa. Táimíd ag cur cláir i bhfeidhm atá níos leithne i scop ná roimhe ach i ndariré atá i bhfad bhfad níos lú.

I"s iad na daoine óga atá dífhostaithe, na mic léinn, ollscoileanna, fiontair bheaga in Éirinn ,sa Ghréig, An Phortaingéil ,An Spáinn agus in áiteanna eile atá ag fulaingt.

"Caithfidh an Comhairle Eorpach agus an Coimisiún bheith freagrach agus tá sé thar i bheith in am dóibh aghaidh a thabhairt ar na dushláin seo go dáiríreamh agus to tapaidh."

Connect with Sinn Féin