Sinn Féin - On Your Side

Varadkar must review procurement in the West North West Hospitals Group – Ó Clochartaigh

18 August, 2014


Sinn Féin Senator Trevor Ó Clochartaigh has called on the Minister for Health to review all procurement procedures in the West North West Hospital Group.

Speaking today Senator Ó Clochartaigh said;

“I have seen a report into the audit in relation to the reconfiguration of maternity services in the group over which Chair Noel Daly resigned due to a conflict of interest. It is clear from the report however, that the CEO, Bill Maher, was fully aware and central to the contract being awarded. I believe this raises questions about his role in the affair and the way the group conducts its business under his management. The other board members should also clarify if they sanctioned the awarding of the contract as well?

“I also understand that a number of substantial contracts to provide services in the WNWHG have been awarded to private companies and I think the Minister needs to ask the HSE to confirm how many of these have been awarded and whether the proper procurement processes were adhered to in each case.

“I am told that the Department has recently signed off on a new contract with the CEO of the WHWHG. I think the Minister should make public the terms of the contract including how many days a week the CEO is contracted for, all elements of his remuneration package and any other expenses being paid for and whether Mr Maher is doing additional work for the Department or other organisations outside of his role as CEO of WNWHG.

“I would also like to know whether the Minister has raised concerns over Bill Maher's role in the procurement debacle on foot of the audit report and whether he has full confidence that he is fulfilling his obligations in accordance with the guidelines set down by the HSE and the Department.

“Sinn Féin has fundamental issues with the way the Hospital Trust model is being rolled out in this government and issues in relation to the WNWHG show the difficulties that can arise when you move towards a corporatisation of public health services.”

ENDS

Caithfidh Varadkar athbhreithniú a dhéanamh ar an bpróiséas ceannacháín i nGrúpa Ospidéil an Iarthar & an Iarthuaisceart – Ó Clochartaigh

Tá iarrtha ag an Seanadóir as Sinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh, ar an Aire Sláinte athbhreithniú iomlán a dhéanamh ar an bpróiséas ceannacháin i nGrúpa Ospidéil an Iarthar & an Iarthuaisceart.

Deir sé:

“Tá tuairisc iniúchta feicthe agam maidir leis an athbhreithniú a bhí dhá dhéanamh ar sheirbhísí máithreachais sa ngrúpa ar bh'éigean do Noel Daly eirí as mar Chathaoirleach dá bharr. Tá sé soiléir ón tuairisc áfach, go raibh an phríomhfheidhmeannach, Bill Maher, ar an eolas go h-iomlán agus lárnach do bhronnadh an chonradh. Sílimse go n-ardaíonn sé seo ceisteanna maidir lena ról siúd sna gnóthaí seo agus an chaoi a ndeantar an grúpa a bhainistiú faoina chúram. Ba chóir do bhaill eile an bhoird soiléiriu chomh maith an raibh siad ar an eolas agus ar cheadaigh siad bronnadh an chonradh seo?

“Tuigtear dom chomh maith go bhfuil conarthaí substaintiúla eile do sheirbhísí éagsúla bronnta ar chomhlachtaí príobháideacha ag an ngrúpa ospidéil agus measaim gur cheart don Aire fiafrú d'Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte cé mhéad ceann atá bronnta agus ar leanadh an próiséas cuí ceannacháin i ngach cás.

“Deirtear liom gur aontaigh an Roinn conradh nua le Príomhfheidhmeannach an Ghrúpa Ospidéil le déanaí. Sílim gur chóir don Aire téarmaí an chonartha a chur ar fáil go poiblí ag soiléiriú an pacáiste maoinithe ina iomláine, aon chostais gaolmhar atá le n-íoc agus cé mhead lá sa tseachtain atá i gceist ann, chomh maith le h-aon obair bhreise atá an t-uasal Maher ag déanamh don Roinn, nó d'aon eagraiochtaí eile, lasmuigh dá chuid cúraimí mar Phríomhfheidhmeannach ar Ghrúpa Ospidéil an Iarthar & an Iarthuaisceart.

“Ba mhaith liom fáil amach chomh maith an bhfuil imní ar bith léirithe ag an Aire maidir le ról Bill Maher sa bpróiséas fabhtach ceannacháin a bhain leis na seirbhísí maithreachais i bhfianaise torthaí na tuairisce inúchta agus an bhfuil muinín iomlán aige go bhfuil Bill Maher ag comhlíonadh a chuid dualgais ar fad mar atá siad leagtha síos sna treoirlínte atá ag Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte agus an Roinn.

“Tá deacrachtaí bunúsacha ag Sinn Féin le cur chuige seo na hIontaobhais Ospidéil agus mar atá sin dhá fhorbairt ag an rialtas seo agus léiríonn na rudaí atá ag tarlú i nGrúpa Ospidéil an Iarthar & an Iarthuaisceart na deacrachtaí atá in ann a bheith ann nuair a théann tú i dtreo corparáidiú seirbhísí sláinte poiblí.”

CRÍOCH

Connect with Sinn Féin