Sinn Féin - On Your Side

Diúltaíonn Ní Riada ainmniúchán Hogan

1 October, 2014 - by Liadh Ní Riada MEP


Tá sé léirithe ag an bhFeisire Eorpach de chuid Shinn Féin agus ionadaí an Deiscirt Liadh Ní Riada, go bhfuil sí i gcoinne ainmniúchán Phil Hogan mar Choimisinéir um Thalmhaíocht agus Forbairt na Tuaithe.

"Cé gur chuir Sinn Féin fáilte roimh an slí go mbeidh cúram talmhaíochta ag Éireann, creideann muid nach bhfuil an duine ceart roghnaithe ag an Rialtas don phost seo.

"Is léir ó chuntas teiste Phil Hogan agus é mar Aire Comhshaoil, gurb eisean a bhí i mbun cánacha pionósacha a chur i bhfeidhm, rud a chur isteach ar go leor teaghlaigh a raibh, agus a bhfuil fós, faoi bhrú millteannach.

 "Go pearsanta, seasann mise i gcoinne an rialtas maidir leis an méid a bhfuil á dhéanamh acu i dtaobh cumhacht agus achmainní na h-eagraíochtaí cosmhuintire áitiúla atá bainte le clár LEADER a ghabhadh agus a chur faoi smacht na bainisteoirí contae. Ba é Phil Hogan, agus é mar Aire Comhshaoil a thóg an cinneadh sin chun LEADER a chuir faoi chumhacht údaráis áitiúla agus bainisteoirí contae. Léiríonn a chur chuige do LEADER an theist uafásach atá aige.

"Téann an cinneadh seo iomlán i gcoinne an sprioc atá ag an clár LEADER. ´Sé an aidhm a bhí leis ná grúpaí áitiúla a chuir i gcroílár an phróiseas cinnteoireachta maidir le forbairt tuaithe. Ní atá ann ó na páirtithe sin, atá freagrach as na pleananna forbartha agus tithíochta uafásacha sin le linn na 15 bliana anuas, ach forghabháil

"Beidh mé ag bualadh leis an Ard-Stiúrthóir de Fhorbairt Tuaithe san Eorap an Luain seo chugainn, an 6ú Deireadh Fómhair agus tá sé i gceist agam m´imní a léiriú maidir leis an slí go bhfuil siad ag iarraidh cinntí pleanála a thógáil ó pobail.

 "Chomh maith le sin, beidh mé ag diúltú ainmniúchán Phil Hogan mar Choimisinéir um Thalmhaíocht agus Forbairt na Tuaithe mar go mbeadh an deis aige na moltaí seo go léir a chuir i bhfeidh agus é sa ról sin.

CRÍOCH

Connect with Sinn Féin