Sinn Féin - On Your Side

Tá teipthe ag an rialtas arís eile ar phobal na tuaithe & na Gaeltachta - Ó Clochartaigh

15 October, 2014


Tá cáineadh géar déanta ag Seanadóir Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh ar bhuiséad an lae inné mar gur theip air dul i ngleic mar is ceart le riachtanais na gceantair tuaithe agus na pobail Ghaeltachta.

Deir an Seanadóir Ó Clochartaigh:

“Is beag atá i mbuisead na bliana seo do na ceantair tuaithe agus Gaeltachta.

“Cé go bhfáilteoimis roimh athraithe sa bhuiséad talmhaíochta le daoine óga a mhealladh isteach san earnáil is beag céim dearfach atá tógtha maidir le Farm Assist nó le teacht in áit íocaíochtaí REPS.

“Ní fhaca muid tada chun an cúlú i ndaonra na tuaithe a mhaolú ná deireadh a chur le h-imirce.

“Níl aon cheo déanta leis na ciorruithe ar mhúinteoirí sna scoileanna tuaithe a iompú ar ais.

“Déanann an faoiseamh ar tháillí uisce leatrom ar dhaoine atá páirteach i ngrúpscéimeanna uisce agus iad siúd as pobail tuaithe.

“Tá díomá ar phobail na Gaeilge & Gaeltachta mar gur ar éigin atá athrú ar bith ina gcuid maoiniú ná aon tacaíocht bhreise leis an straitéis fiche bliain don Ghaeilge a chur chun cinn.

“Sa mhullach ar sin tá daoine sna ceantair imeallacha san iarthar & iarthuaisceart go traidisiúnta ar ioncam níos ísle agus beidh brabach níos lú acu as na h-athraithe cánach agus sna táillí sóisialta uilíoch ná daoine eile.

“Bheadh i bhfad níos mó airgead i bpocáí na ndaoine seo as moltaí réamh bhuiséad Shinn Féín, bheadh níos mó curtha ar fáil do mhuintir na Gaeltachta agus na pobail tuaithe agus bheadh muid tar eis dul níos faide chun deireadh a chur le bochtaineacht agus an imirce atá ag scrios na pobail tuaithe.”

Connect with Sinn Féin