Sinn Féin - On Your Side

Cáineadh ar athrú intinne comharthaí bóithre dátheangacha – Tóibín

21 October, 2014


D’iarr Teachta Shinn Féin Peadar Tóibin ar an Aire Iompair miniú a thabhairt ar an athrú intinne maidir leis an ngeallúint a thug a réamhtheachtaí ar comharthaí bóthair Beárla agus Gaeilge a chuir ar chomhchéim.

Dúirt an Teachta Tóibín:

“Dheimhnigh an tiar-Aire Iompair liom i mbliana gur chuir sé iarratas faoi bhráid Údarás um Bóithre Náisiúnta (NRA) togra treorach a chuir ar bun chun go mbeadh an Ghaeilge agus an Béarla ar chomhchéim ar chomharthaí bóthair na tíre.

“Bunaíodh na comharthaí nua-cheaptha seo ar mholtaí Chonradh na Gaeilge. Ní raibh costas breise ar na comharthaí – bhíodar le teacht isteach I gcomharbacht ar na seanchinn. Bhí tacaíocht láidir i measc na ndaoine don bheartas seo de réir pobalbhreith a scaipeadh le déanaí.

“Faraor, taispeántar dúinn nach bhfuil suim dá laghad an Ghaeilge a chur chun cinn ag Fine Gael. Is údar frustrachais agus díomá dom go bhfuil Paschal Donohoe ag dul siar ar ordú an iar-Aire Iompair.

“Ná déanfaimis dearmad gur cheap an Taoiseach fear gan Gaeilge líofa mar Aire Stáit na Gaeltachta agus nár cuireadh aon airgead breise ar fáil don Údarás, do Fhoras na Gaeilge nó do Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge fiú. Is léir go bhfuil Fine Gael in aghaidh dul chun cinn na Gaeilge.

“Tá súil agam go seasfaidh an tAire Iompar, Turasóireachta agus Spóirt ós cómhar na Dála agus mínú a thabhairt maidir lena chinneadh dul siar ar an mbeart bheag, beart nach mbeadh costas breise leis agus a chabhródh go mór tacú leis an nGaeilge.

Connect with Sinn Féin