Sinn Féin - On Your Side

Ní Riada slams European Council for abandoning promise to "invest in people"

21 October, 2014 - by Liadh Ní Riada MEP


Sinn Féin MEP Liadh Ní Riada, speaking today from the European Parliament, blasted the European Council for its failure to live up to a promise to "invest in people".

Ms Ní Riada, who sits on the Committee of Budgets, said that Europe seemed happy to continue on the same destructive path of austerity and highlighted the impact felt at home saying:


"It is widely recognised that the austerity policies emanating from Europe are having a hugely negative impact on our people. In my own country, 16000 people in County Kerry are using food banks. Around Europe, thousands of our children are living in abject poverty and things are getting worse. It is scandalous and simply not fair!

"Emigration is still a huge problem. In Ireland 200 people are emigrating every day that is 8 Irish per hour are forced to leave their country. The same is happening in Portugal, Greece, Spain and Italy. The people emigrating are young and well educated people. This is a brain drain and our future is in jeopardy.

"It is very clear that some countries are suffering more than others.

"In addition to this, the lack of interest shown by the Commission in regards our fishermen is scandalous. In Ireland our fishing communities are in a state of crisis. The tradition of our coastal communities is being destroyed, not only in economic terms but it is destroying an age old cultural tradition.  It is obvious that there is little hope either for their future with what is awaiting them in 2015.

"We have to move away from these disastrous policies and towards sustainable investment. Jobs need to be created and people need to be given a break."

Ní Riada called for the President of the European Council to act on these issues and to stick to the promises that had been made and also highlighted the issue of delays in payment to projects and programmes in Universities, Research Institutes, SMEs and civil society

"In Ireland there are 51 million euro payment claims in delay. 24 million payment delays for the European Social Fund and 27 million euro in European Regional Development fund.

Ní Riada made the point that there was always money readily available to the banks but not to our people and asked if any assessment had been done as to how many had been affected by this delay.

"How many people have lost or are at the risk of losing their jobs in SMEs and other civil society entities? How many programs of research in our Universities, how many programmes for regional development, for support of small producers, fishermen are or are at risk of being suspended as a result of the delayed payment claims?"

ENDS

Cháin feisire Eorpa Shinn Féin Deisceart, Liadh Ní Riada, Comhairle na hEorpa toisc gur thréig siad gealltanas a thug siad ínfheistíocht a dhéanamh i ndaoine.

Tá Ní Riada mar chomhalta den Coiste um an mBuiséad agus dúirt sí go bhfuil sé soiléir go bhfuil an tAontas Eorpach sásta leanúint ar aghaidh sa treo millteach céanna.

Agus í ag labhairt faoi na deacrachtaí sa bhaile dúirt sí:

"Athnaítear go forleathan go bhfuil an méid déine a bhfuil ag teacht ón Eorap ag cur brú olmhór ar ghnáth daoine. Tá 16000 daoine i mo thír féin, i gContae Chiarraí, ag baint úsáid as banc bia. Timpeall na hEorpa, tá na míllte páiste ag maireachtáil i mbochtanas, agus tá an scéal ag dul in olcas.

"Is fadhbh ollmhór é an eisimirce chomh maith.  Tá 200 duine ag fágáil Éireann gach lá.  Sin 8 duine gach uair a chloig. Sa Phortaingéil, d´fhág 128 míle daoine i 2013. Tá na rudaí ceannan céanna ag tarlú sa Ghréig, sa Spáinn agus san Iodáil. Is daoine óga atá ag fágaint..is iad san ár dtochaí.

"Tá sé soiléir go bhfuil tíortha éagsúla ag fulaingt níos mó ná tíortha eile.

"Mar aon le sin, tá an neamhshuim atá léirithe ag an gComisiúin i dtaobh na hiascairí scanallach.  In Éirinn tá ár bpobail iascaireachta i gcruachás mór. Agus is léir nach bhfuil mórán dóchas dóibh don todhchaí le tuilleadh gearradh siar i ndán dóibh i 2015. Tá traidisiún dé phobal an chosta á scriosadh, ní amháin ar chursaí eacnamaiochta ach táthar ag cuir deireadh le traidisiúin cultúrtha ag dul i bhfad siar.

"Caithfear bogadh ó na beartais déine agus bogadh i dtreo infheistíocht agus fás a bhfuil inbhuanaithe. Caithfear postanna a chruthú is sos a thabhairt dóibh siúd a bhfuil i ngatar."

D´iarr Ní Riada ar Uachtarán Comhairle na hEorpa a bheith gníomhach ar na ceisteanna seo agus a ngealltanais a choiméad. Léirigh sí an fhadhb atá ann i leith moilleanna in íocaíochtaí do chláir ollscoileanna, institiúidí taighde agus gnóthaí bheaga agus mheánmhéide.

"In Éirinn tá cosc curtha ar 51 milliúin euro d´éilithe íocaíochta de. 24 milliúin i gCoiste Shóisialta na hEorpa agus 27 milliúin i gCiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa.

Léirigh sí an slí go raibh go leor airgead ann do na mBainc ach rud ar bith do dhaoine. D´iarr sí ar an gComhairle measúnú a dhéanamh ar na méid daoine a bhfuil  ag fulaingt de bharr na moilleanna seo.

Connect with Sinn Féin