Sinn Féin - On Your Side

Integrity of Irish language newspaper must be protected - de Brún

20 October, 2004


Bairbre de Brún MEP speaking today in Brussels after signing an online petition to defend and protect Irish Language newspaper Lá said:

'In recent days we have seen an unacceptable attack on the Irish language daily newspaper Lá by Unionist politicians.

Lá has been become an increasingly successful newspaper, through the dedication of its staff, whose livelihoods Lord Laird seeks to jeopardise, the generosity of the Andersontown News Group, funding from Foras na Gaelige, Interreg and the support of Irish language speakers.

Unionist threats to funding seem to be based on nothing more than resentment at the continuing revival of the Irish language. They would create a cultural deficit if acted on by those in positions of influence.

I with my colleagues and other Irish language speakers throughout the island will seek to protect the integrity of Lá. I commend those organising this petition and urge everyone to support it'

Note to Editors : The online petition to support Lá can be found at:

http://www.petitiononline.com/32130966/petition.html

Ag caint i ndiaidh di achainí ar-líne chun an nuachtán laethúil Gaeilge, Lá, a chosaint a shíniú sa Bhruiséil inniu dúirt an Feisire Eorpach, Bairbre de Brún:

"Le laethanta beaga anuas rinne polaiteoirí Aontachtacha ionsaí samhnasach ar an nuachtán laethúil Gaeilge, Lá.

"Tá ag éirí le Lá, trí dhíograis a fhoirne, foireann a bhfuil an Tiarna Laird ag iarraidh a chur as obair, flaithiúlacht Ghrúpa an Andersonstown News, maoiniú o Fhoras na Gaeilge, Interreg agus tacaíocht lucht labhartha na Gaeilge.

"Tá an chuma ar an sceal go mbaineann bagairtí Aontachtaithe le doicheall roimh athbheochan leanúnach na Gaeilge. Bheadh folús cultúrtha ann dá leanfadh daoine a bhfuil tionchar acu a moltaí.

"Déanfaidh mise, in éineacht le mo chomhghleacaithe agus cainteoirí eile Gaeilge ar fud an oileáin, ár ndícheall staid Lá a chosaint. Molaim iad siud atá ag eagrú na hachainí seo agus iarraim ar gach duine tacaíocht a thabhairt di.

Nótai d'eagarthóirí: Is féidir teacht ar an achainí chun tacaiocht a thabhairt do Lá ag:

http://www.petitiononline.com/32130966/petition.html

Connect with Sinn Féin