Sinn Féin - On Your Side

Caithfidh an tAire na Cuótaí Éísc agus Pobail Cois Chósta a Chosaint - Ó Clochartaigh

12 November, 2014


Tá iarrtha ag Trevor Ó Clochartaigh Sinn Féin ar an Aire Iascaigh deileáil ar bhonn phráinne le ceist na gcuótaí éisc agus na báid mhonarcha. Le linn dó a bheith ag labhairt ar dhíospóireacht ar thionscal na h-iascaireachta, deir an Seanadóir Ó Clochartaigh:

“Caithfidh an tAire an leatrom go bhfuil 87% den chuóta náisiúnta faoi smacht 23 bád iascaigh, a cheartú.

“Tá sé thar am aige dul i ngleic le ciorcal órga thionscal na h-iascaireachta ar mhaithe le glúin nua d'iascairí idir fir agus mná a chothú

“Dhéanfadh atheagar beag fiú, leas ollmhór do thionscal na h-iascaireachta agus na próiseála éisc agus bheadh sé mar chuidiú ag iascairí beaga agus pobail cois chósta ar fud na tíre.

“B'fhéidir gur féidir leis an Aire cur chuige na roinne maidir le leithroinnt na gcuótaí náisiúnta agus na cúiseanna nach bhfuil an éagcothromaiocht stairiúil seo leasuithe aige a mhíniú dúinn?

“Rinne an Comhchoiste Oireachtais ar Iascaigh 29 moladh maidir le stáid socheacnamaíoch sna pobail cois cósta agus na réimeas polasaí agus ceadúnais.

“Cé na céimeanna atá dhá thógáil ag an Aire leis na moltaí seo a chur i gcrich agus cé na pleananna atá aige le deileáil leis na báid mhonarcha atá ag slogadh suas na h-éisc ar fud chosta an Iarthar?  

“Le riar mhaith blianta anuas tá iascairí Éireannacha brúite amach as an tionscal agus tá siad dífhostaithe anois.

“D'fhéadfadh tionscal bríomhar, inmharthanach a bheith anseo againn, ach tá rialtas i ndiaidh rialtas tar éis an tionscal a scriosadh. .

“Tá caillteannais móra postanna i ndán don earnáil bia mara anois de bharr ciorruithe atá molta ar na cuótaí éisc.

“Tá a gcuid moltaí foilsithe ag Coimisiún na hEorpa roimh chruinniú Comhairle na nAirí i mí na Nollaig, agus tá ciorruithe suntasacha beartaithe ar roinnt chineálacha éisc thábhachtacha a bhfuil tionscal na h-iascaireachta ag brath orthu.

“Má chuirtear i bhfeidhm iad seo d'fhéadfadh an earnáíl bia mara a bheith idir €70m agus €147m as póca.

“Go deimhin, meastar go bhféadfaí suas le 1,200 post san earnáil bia mara a bheith caillte má chuirtear na moltaí atá déanta i bhfeidhm sna ballstáit.

“Sin 1,200 duine, a chónaionn den chuid is mó sna pobail tuaithe, imeallacha, cois chósta, nach mbeidh i ndán doibh ach an dífhostaíocht i 2015.”

Connect with Sinn Féin