Sinn Féin - On Your Side

Uisce na Ceathrún Rua le slánú & scéim Chasla i mbaol – Ó Clochartaigh

13 November, 2014


Chas an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh le hArdbhainistíocht Uisce Éireann i dTeach Laighean inné agus fuair sé freagraí maidir le caighdeán uisce na Ceathrún Ruaidh agus Scéim Uisce Réigiúnach Chasla.

Bhí an Seanadóir Ó Clochartaigh ag cruinniú le John Tierney, príomhfheidhmeannach agus Jerry Grant, feidhmeannach Bainistiú Maoine na h-eagraíochta, imeasc feidhmeannaigh eile.

D’fhiafraigh sé dóibh maidir le caighdeán uisce na Ceathrún Ruaidh, i bhfianaise na tuairiscí sna meáin gur theip an tsoláthar cúig uaire i dtástálacha a rinne an Áisíneacht Cosanta Timpeallachta le tamall anuas. D’admhaigh na feidhmeannaigh go bhfuil deacrachtaí móra leis an tsoláthar seo agus dúirt go bhfuiltear ag cur €400,000 ar fáil láithreach le h-oibreacha breise a dhéanamh chun an tsoláthar a shlánú.

Maidir leis an dara chuid de Scéim Réigiúnach Uisce Chasla chur siad in iúil go soiléir nach bhfuil siad i bhfábhar foinsí nua uisce a chur in áit agus go bhfuil siad ag iarraidh freastal ar an éileamh ar uisce sa réigiún ó na foinsí reatha i gConamara agus i nGaillimh. Tá scrúdú dhá dhéanamh ar seo faoi láthair agus déanfar fógra faoi taobh istigh de sheachtainí, a dúradar.

Ní mó ná sásta a bhí an Seanadóir Ó Clochartaigh leis an bhfreagra seo agus mhínigh go raibh an pobal ag fanacht le dhá scór bliain leis an bhforbairt seo. Dúirt sé go raibh staidéar agus tuairiscí go leor déanta cheana ag Comhairle Chontae na Gaillimhe a thaispeáin go raibh gá leis an scéim nua agus gur beag a d’athraigh ó tugadh an scéim ar lámh d’Uisce Éireann.

D’iarr se soiléiriú chomh maith maidir leis an tsoláthar uisce in Inis Meáin & Inis Oírr agus dúradh go gcuirfí sin ar fáil dó ar chasadh an phoist.

D’iarr sé ar na Feidhmeannaigh an t-eolas atá curtha i dtoll a chéile acu faoi na h-ábhair seo a chur ar fáil agus cruinniú a shocrú le baill Oireachtais Ghaillimh Thiar mar ábhar práinne chun an cheist a phlé. Dúirt siad go mbeadh siad sásta sin a dhéanamh.

Deir Ó Clochartaigh gur ábhar faoiseamh dó go bhfuil sé beartaithe obair riachtanach cothabhála a dhéanamh ar an gCeathrú Rua ar an bpointe, ach go bhfuil sé thar a bheith míshásta leis na pleananna chun an Scéim Uisce Réigiúnach a chaitheamh i dtraipisí.

Connect with Sinn Féin