Sinn Féin - On Your Side

Irish language deserves better support from the government – Ní Riada

25 November, 2014 - by Liadh Ní Riada MEP


Speaking from the European Parliament in Strasbourg today, Liadh Ní Riada MEP for Ireland South confirmed that she has written to all Irish MEPs asking for their support in relation to the lifting of the Irish language derogation that is currently in place.

Ní Riada said:

"I believe that for Irish MEPs, it is a fundamental right to have these essential services available to us in our native language. The Irish language got full Official and Working Language status back in 2007 but as you will be aware, there has been derogation in place since then. This means that there is no Irish translation outside of full plenary sessions. This means I can speak Irish with translation for four days a month”

"It is also important to note that if the derogation were lifted, 188 jobs would be created. The creation of these jobs would only equate to a few eurocents per person per year in all 28 EU countries. To create these jobs, the Irish government has only to formally ask the Council of Ministers to lift the derogation that has been in place for 10 years. They have until the end of 2015 to do so. If it is not lifted by then, there will not be another opportunity until 2020.”

“If the derogation is not lifted, there is a real risk that the impetus will be lost. As a consequence, qualified Irish language translators will lose a real opportunity to secure employment in their chosen field and without the prospect of employment, third level study of Irish could well go extinct.”

 "As a woman from the Gaeltacht, it is regrettable that I cannot use my native language while carrying out my work. As well as that, I believe that this is another example of the lack of interest this government has for the language and for people from the Gaeltacht. I believe that we all need to work collectively and to put pressure on the Government to have this derogation lifted without delay, and to do this, it is vital that we have cross-party support." 

Ní neart go cur le chéile

 Ag labhairt ó Parlaimint na hEorpa i Strasbourg inniu dúirt Liadh Ní Riada, Feisire Eorpach de chuid Sinn Féin, go bhfuil litir seolta aici chuig gach Feisire Éireannach de Pharlaimint na hEorpa ag lorg tacaíocht uathu maidir le ardú an maolú atá i bhfeidhm ar an nGaeilge.

 Dúirt Ní Riada:

 "Fuair an Ghaeilge stádas iomlán mar Theanga Oifigiúil agus Oibre siar i 2007 ach tá maolú déanta uirthi ó shin.  Ciallaíonn sé sin nach bhfuil oibleagáid ar na hInstitiúidí Eorpacha gach cáipéis a chuir ar fáil trí Ghaeilge. Chomh maith le sin, ciallaíonn sé nach bhfuil seirbhísí ateangaireachta ar fáil d´úsáid na teanga laistigh de chruinnithe nó coistí sa Pharlaimint.

 "Creidim gur ceart bunúsach é seirbhísí cosúil le seo a bheith ar fáil inár dteanga dúchais féin.

 "Dá gcuirfí deireadh le maolú na Gaeilge chruthófaí 188 bpost ar chostas na hEorpa ar fad, sé sin, cúpla eurocent in aghaidh an duine gach bliain.

"Chun na poist seo a chruthú níl le déanamh ag rialtas na hÉireann ach a iarraidh go foirmeálta ar Chomhairle na nAirí go gcuirfí deireadh leis an maolú sealadadh, atá i bhfeidhm le 10 mbliana. Ní mór cinneadh faoi sin a dhéanamh roimh dheireadh 2015.  Mura n-ardaítear an maolú anois, ní bheidh deis eile ann go 2020! 

 "Muna n-ardaítear an maolú tá baol ann nach éireoidh le aistritheoirí gaeilge atá cáilithe, post a aimsiú. Mar aon le sin tá baol ann go dtitfidh líon na ndaoine a dhéanfaidh staidéar ar an nGaeilge de bharr "nach bhfuil poist ar bith ar fáil".  

 "Mar bhean ón Ghaeltacht is cúis aifeála é domsa nach bhfuil mé in ann mo theanga féin a usáid agus mé i mbun mo chuid oibre. Mar aon le sin, ´sé mo bharúil go léiríonn sé arís an neamh-shuim atá ag an rialtas do mhuintir na Gaeltachta.

 "Creidim go gcaithfidh muid uilig brú a chuir ar Rialtas na hÉireann an maolú seo a ardú gan mhoill agus tá sé thar a bheith tábhacht go bhfuil tacaíocht uile-pháirtí againn cun é seo a dhéanamh". 

Connect with Sinn Féin