Sinn Féin - On Your Side

EU at a legislative standstill, with potentially disastrous consequences– Ní Riada

26 November, 2014 - by Liadh Ní Riada MEP


Sinn Féin MEP for Ireland has criticised the dangerous approach of the European institutions to its debt and lack of will in tackling the problems created by unpaid programmes for research and job creation. The EU works in seven year cycles for such programmes and any time lost now will not be made up. 

 Ní Riada said:

 “The EU already spent 2014 without any real capacity to initiate policies and programs, especially those that could have a concrete impact on the creation of employment and on the creation of growth. This situation is affecting the start of the 2014-2020 EU programs. There are also harmful consequences to the financial sustainability of social society stake holders. Member States, SMEs, research centres, Universities need to be reimbursed. People are waiting for what they have been promised and they cannot afford to wait for the Council to dilly dally on this. We need to come up with a new strategy.”

 “This is happening in a time where several of the EU Member States are struggling, in a time in which the EU is entering its 3rd year in recession and is now at the verge of deflation. We cannot afford for the same to happen in 2015.  More resources are needed for investment in jobs and growth...this is what the Council promised us! All of this has a detrimental impact on EU credibility. The EU must be able to pay its debts.”

Tá sé aitheanta ag beagnach gach feisire sa Pharlaimint seo go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach go bhfuil fiachais buiséad na hEorpa cobhsaithe. Muna n-íoctar iad tá na himpleachtaí do-ghlactha.

 Anuraidh, mar gheall ar an staid seo, níor éirigh leis an tAontas Eorpach aon polasaithe nó cláir a chur i bhfeidhm, go háiraithe iad siúd a bheadh ábalta fostaíocht agus fás a chruthú.

 Tá seo go léir ag tarlú in am nuair atá ball stáit na hEorpa ag streachailt. In am a bhfuil an tAontas Eorpach ag dul i dtreo géarchéim don tríú bhliain, agus in am a bhfuil muid congórach le díbhloisciú. Ní féidir linn ligint don rud céanna tarlú arís i 2015. Tá tuilleadh achmhainní ag taisteáil do poist agus fás...sin an gealltanas a thug an Comhairle dúinn!

 Tá tionchar ag an staid seo ar tús cláir 2014-2020. Mar aon le sin, tá torthaí diúltacha aige ar inbhuanaitheacht airgeadais de pháirtí leasmhar an sochaí sóisialta. Caithfear aisíocaíocht a thabhairt do bhall stáit, gnóthaí bheaga agus mheánmhéide, ionaid taighde agus ollscoileanna. Tá daoine ag fanacht ar an méid a bhí geallta dóibh agus níl siad ábalta fanacht ar  Chomhairle atá ag glacadh an iomarca ama. Tá stráitéis nua de dhíth.

Muna tugann muid aire do bhuiséad 2014 anois, conas a bheidh muid ábalta aire a thabhairt do 2015?

Tá tionchar damásiteach aige seo ar chreidiúnacht an tAontas Eorpach. Tá géar-ghá ann go bhfuil sé ar chumas ag an Aontas Eorpach na fiachais seo a íoc.

Connect with Sinn Féin