Sinn Féin - On Your Side

Dualgas orainn ár bpobal agus ár bpoblacht a chosaint – Ní Riada

8 December, 2014 - by Liadh Ní Riada MEP


Agus í ag chur tús le Éigse Dhiarmuid Uí Shúilleabháin i gCúil Aodha inniu labhair an Feisire Eorpach de chuid Shinn Féin Liadh Ní Riada ar ábhar an chultúir agus ar an gcomhphobal. Chuir eagraithe na hÉigse cuireadh roimh Ní Riada an ócáid a oscailt go hoifigiúl in Áras Éamon Mac Suibhne aréir.

De réir Liadh Ní Riada:

“Is í seo an 23ú Éigse Dhiarmuid Ó Shuilleabháin atá cuirthe i bhfeidhm, agus is ócaid spéisíalta í gach bhliain dá theaghlach, dá phobal anseo i Muscraí agus do lucht cheoil, damhsa agus amhránaíochta na Gaeilge.

“Bhí amhráin ag Diarmuid, agus mar go raibh amhráin aige bhí amhráin againn. Roinn sé a thuiscint agus a shaothar linn nuair a chan sé. Thuig sé gur i mbéal an phobal a maireann an cultúr, agus gur chumadar amhráin le chanadh agus le sceapadh. Mhínigh sé cultúr agus meon na nGael lena hamhránaíocht, agus mhúscail sé suim, tuiscint agus meas an phobail i taobh ár gceol Gaelach agus dúchasach.

“Tá cumhacht ag baint lenár n-ionannas mar Ghaeil, lenár dteanga agus lenár gcultúr. Mar go raibh orainn ár gcultúr agus ár bhféiniúlacht mar Ghaeil a chosaint agus dhearbhú in aghaidh na bunaíochta, tuigimíd ár gcumhacht agus ár bhféintuilleamaí mar phobal.

“Anois tá cosmhuintir na tíre seo faoi ionsaí arís, agus ní amháin i dtaobh ár gcultúr. Le blianta anuas ta gnáthdhaoine ná tíre seo ag maireachtál faoi polasaithe déine agus drochrialachas.

Le gach ciorrú ar seibhísí riachtanacha agus le gach cáinch úlchéimnitheach nua á chruthaíonn an rialtas tá daoine ag seasamh an fód agus ag rá go bhfuil orainn an córas a aistríu; nach oireann polasaithe nó tosaíochtaí an rialtais; agus is lenár gcumhacht mar pobal is féidir linn an drochstaid seo a athrú. Is léir go bhfuil níos mó aird ag ár rialtaisar éilimh na haicme cheannais agus lucht na mbanc. Tá tosaíochtaí difriúla ag Sinn Féin agus agamsa.

Connect with Sinn Féin