Sinn Féin - On Your Side

Sinn Féin ag lorg breis tacaíochta do na hÉireannaigh sa Bhreatain – Ó Clochartaigh

11 December, 2014


Tá iarrtha ag urlabhraí Shinn Féin ar son an Diaspóra, an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh, ar an rialtas níos mó a dhéanamh chun dul i ngleic leis an éagcothromaíocht atá dhá fhulaingt ag Éireannaigh thar lear.

Ag labhairt dó i ndiaidh cruinniú leis an Dr. Mary Tilki, Cathaoirleach, agus Jennie McShannon, Príomhfheidhmeannach ar, ‘Irish in Britain’ eagraíocht ionadaíoch na n-imirceach, deir Ó Clochartaigh:

"Tá dúshláin go leor roimh imircigh s'againne a gcaithfear aghaidh a thabhairt orthu.

"D'ardaigh ionadaithe na h-eagraíochta 'Irish in Britain'  iad seo liom inniú. Baineann siad le riachtanais sláinte, daoine ag deileáil le constaicí chultúrtha maraon le bheith ag cur tacaíochtaí ar fáil do imircigh nua agus cuid seanbhunaithe i dtaca le cúrsaí sóisialta, sláinte agus eacnamaíochta.

"Caithfear glórtha na n-imirceach a chloisteáil níos láidre sna h-institiúidí polaitiúla. Is cúis an-mhór buartha don diaspóra nach bhfuil vóta acu ins na h-olltoghcháin ná toghchán an tSeanaid agus caithfear deileáil leis seo ar bhealach fónta.

"Caithfidh muid aghaidh a thabhairt ar na constaicí freisin atá roimh imircigh gur mian leo filleadh abhaile, go h-áirithe maidir le cúrsaí leasa shóisialaigh, tithíocht agus cearta oibre. Ní mhór dúinn cuidiú lenár ndaoine sa Bhreatain agus i dtíortha eile chomh maith, chun gur féidir cúnamh a chur ar fáil maidir le riachtanais phraiticiúla a bhaineann le cáilíochtaí agus ceadúnais oibre.

"Caithfidh muid cinntiú go leantar leis an dtacaíocht d'eagraíochtaí ar nós ‘Irish in Britain’, atá ag cur cúnamh ríiachtanach ar fáil d'ár saoránaigh thar lear, go bhfaighfidh siad na h-acmhainní a theastaionn uathu le fás agus forás a chur ar a gcuid seirbhísí."

Connect with Sinn Féin