Sinn Féin - On Your Side

An Diaspóra ligthe síos arís eile ag an Rialtas - Ó Clochartaigh

17 December, 2014


Tá cáineadh déanta ag Seanadóir Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh ar an Rialtas as a dteip arís maidir le moltaí an Choinbhinsiúin Bhunreachtúil le reifreann a ghairm chun cearta vótála a thabhairt do shaoránaithe Éireannacha thar lear i dtoghchán na hUachtaránachta, a chur i gcrích.

Deir an Seanadóir Ó Clochartaigh:

“Tá an tAire Deenihan ag taisteal go forleathan, ag tabhairt le fios go ndéanfar cinneadh faoi seo go luath. Tá sé soiléir nach bhfuil ag eirí leis an tábhacht a bhaineann leis seo a chur ina luí ar a chomhleacaithe ag bord an Rialtais agus iad tar éis an t-ábhar a chur ar an mhéar fhada arís.

“Tá Sinn Féin ag stocaireacht ar son na gcearta seo le píosa fada agus ba mhaith linn dá leathnófaí an diospóireacht chuig cearta vótála sna h-olltoghcháin agus do thoghchán an tSeanaid chomh maith. 

“Caithfidh muid aghaidh a thabhairt ar ionadaíocht sa Seanad féin a thabhairt d'urlabhraithe ar son an diaspóra freisin. 

“Ba chóir na cearta atá muid ag moladh a roinnt le saoránaithe Éireannacha sa tuaisceart freisin, ach léiríonn doicheall an Rialtas seo i leith cúrsaí sna sé chontae an cur chuige ginearálta atá acu maidir le hÉireannaigh nach gcónaíonn sna fiche sé chontae. 

“Tá mé tar éis iarraidh ar an rialtas díospóireacht a ghairm mar ábhar práinn sa tSeanaid go luath san athbhliain. Ní leor a bheith ag iarraidh ar an diaspóra tacú le tionscnaimh ar nós 'The Gathering' agus comórthaí 2016 nuair nach bhfuiltear ar an lámh eile sásta na bunchearta seo a bhronnadh ar ár gcuid saoránaithe ar fud na cruinne. 

“Tá an t-ábhar seo leochaileach go maith an tráth seo bliana chomh maith nuair a bheidh cuid mhaith imircigh ag tabhairt cuairt ar an mbaile don Nollaig, ach ag filleadh ar a gcuid bailte nua san athbhliain - agus go bhfuil cuid mhór eile atá ar imirce, ní dá ndeoin féin, nach bhfuil ar a gcumas a bheith anseo lena gcairde agus gaolta ag an tráth seo bliana a bheag ná a mhór."

Connect with Sinn Féin