Sinn Féin - On Your Side

Briathra binne amháin ag an Taoiseach maidir le vótaí do na hImircigh - Ó Clochartaigh

19 December, 2014


Tá sé cruthaithe ag an Taoiseach arís eile nach bhfuil aige féin agus ag an Rialtas ach deáchaint d'imircigh Éireannacha agus é ag dearbhú inniu gur ceist 'don chéad Rialtas eile' cearta vótála dóibh. Rinne sé an ráiteas sin agus é ag labhairt in Ambasáid na hÉireann sa Bhruiséal leis an eagraíocht d'imircigh óga, 'We're Coming Back'.

Deir urlabhraí Shinn Féin don Diaspora, Trevor Ó Clochartaigh:

“Cúis díomá is ea ráíteas an Taoisigh, ach léiríonn sé an easpa dáiríreachta uaidh féin agus ón Rialtas maidir le h-imircigh Éireannacha agus a gcuid cearta. Daingníonn seo an imní a bhí orainn níos luaithe sa tseachtain nuair nach ndearna an Rialtas fógra maidir le reifreann ar na cearta seo, mar atá molta ag an gCoinbhinsiúin Bunreachtúil. Níl aon chúis nach bhféadfaí reifreann ar chearta vótála do shaoránaithe Éireannacha thar lear a reáchtáil ar an lá céanna leis an dá reifreann eile.  

“Caithfidh an Rialtas a bheith níos diongbháilte ar an ábhar seo. Beidh muidne dhá choinneáil ar an gclár pholaitiúil le linn na bliana 2015 agus muid ag iarraidh ar an Rialtas beagán níos lú cainte a dhéanamh faoi agus níos mó aicsean a bheith ann ina leith. 

“Ní fiú ligean don Aire ar son an Diaspóra a bheith ag bháineáil timpeall an domhan, ag ardú croíthe pobail na n-imirceach, nuair nach bhfuil an Rialtas lena mbaineann sé, ná an Taoiseach atá aige, ag déanamh beart de réir briathar agus iad ag freastal ar riachtanais na saoránaithe seo i gcéin. 

“Tá mo chomhleacaí sa Seanad, Kathryn Reilly tar éis a bheith ag comhoibriú le 'We're Coming Back' agus tugann páirtí s'againne tacaíocht iomlán don éileamh atá acu cearta vótála a leathnú chuig ár gcuid imircigh. Is eagraíocht ionadaíoch d'imircigh iad 'We're Coming Back' atá ag éileamh cearta vótála do shaoránaithe na hÉireann thar lear.  

"Beidh mise ag déanamh mo dhícheall mar urlabhraí nuacheaptha an pháirtí ar son an Diaspóra chun na ceisteanna seo a bhrú chun cinn. Tá muid ag tacú an deireadh seachtaine seo freisin leis an bfheachtas 'Toast for a Vote' atá ar siúl acu. 

“Teastaíonn ár dtacaíocht ón diaspóra agus caithfidh muidne cinntiú go ndéanann Rialtas s'againn a gcion féin leis an dtacaíocht sin a sholáthar.”

Connect with Sinn Féin