Sinn Féin - On Your Side

Caithfidh an Rialtas Acht na dTeangacha a neartú - Ó Clochartaigh

15 January, 2015


Leagan Béarla thíos

D’iarr urlabhraí Gaeilge agus Gaeltachta Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh ar Aire Stáit na Gaeltachta Joe McHugh moltaí an ChoimisinéaraTeanga a chuir i bhfeidhm agus Acht nua nTeangacha Oifigiúla ag dul tríd an Oireachtas.

Tá an Seanadóir Ó Clochartaigh mar bhall don  Chomhchoiste um Fhormhaoirsiú ar an tSeirbhís Phoiblí agus Achainíocha, inár dhein an Coimisinéir Teanga Rónán Ó Dómhnaill cearta lucht labhartha Gaeilge a phlé inné.

Dúirt an Seanadóir Ó Clochartaigh:

“D'fhógair an Rialtas inniu go bhfuil Acht leasuithe na dTeangacha Oifigiúla le foilsiú le linn tréimhse na Dála seo. Tá Sinn Féin ag iarraidh ar an Aire moltaí an phobail agus an Choimisinéara Teanga a thógáil ar bord ansin agus an Acht a neartú..

“Rinne an Iar-choimisinéara, Seán Ó Cuirreáin cáineadh láidir ar mholtaí an rialtais, ach is iad na cinnbhille céanna atá dhá phlé fós. Rinne Ó Domhnaill moltaí praiticiúla eile don chomhchoiste agus ba chóir go ndéanfaidh an rialtas iad a áireamh.

“Imeasc na bun éileamh tá; gur chóir rangú a dhéanamh ar na comhlachtaí poiblí ó thaobh éileamh ar sheirbhísí gaeilge uathu, gur cheart breathnú ar rialacháin seachas scéimeanna teanga a bheith ann agus gur gá seirbhísí poiblí trí mheán na Gaeilge a bheith ar fáil sna Gaeltachtaí gan cheist, gan choinníoll.

'Rinneadh moltaí nua freisin ar nós ról níos mó a thabhairt don chomhchoiste maidir le brú a chur ar chomhlachtaí poiblí agus eagraíochtaí stáit maidir lena gcuid dualgais le forálacha an achta a chomhlíonadh. Tá an Choimisinéar ag moladh freisin go mbeadh sórt ‘clár ciontóirí Gaeilge’ ann do na chomhlachtaí nach bhfuil ag feidhmiú de réir an Achta.

“Go dtí seo níor thug an rialtas seo an tacaíocht mar is ceart d'Oifig an Choimisinéir Teanga agus tá deis ag an Aire McHugh anois taispeáint do phobal na Gaeilge go bhfuil sé sásta seasamh suas dá gcearta teanga.

“Tá Sinn Féin diongbháilte ó thuaidh agus ó dheas chun cearta a bhaint amach do phobal na gaeilge agus brú a choinneáil ar an dá rialtas seasamh lena gcuid dualgais maidir leis seo.'

The Government must strengthen the Languages Act – Ó Clochartaigh

Sinn Féin Irish Language Spokesperson Trevor O Clochartaigh has urged the Minister of State for Gaeltacht affairs, Joe McHugh, to implement the recommendations of the Language Commissioner and to introduce a new Languages Act through the Oireachtas.

Senator Ó Clochartaigh is a member of the Oireachtas Joint Committee on Public Service Oversight and Petitions, where the Language Commissioner Rónán Ó Domhnaill discussed the rights of Irish language speakers yesterday.

Senator Ó Clochartaigh said:

“The Government yesterday announced that the reformed Official Languages Act will be published during this Dáil period. Sinn Féin is asking the Minister to take on board the recommendations put forward by both the Government and the people and to strengthen the Act.

“The previous commissioner, Séan Ó Cuirreáin strongly criticised the recommendations made by the government, but it is the same Heads of Bill that are still being discussed. Ó Domhnaill made other practical recommendations to the joint committee and the Government must take them into account.

“Primary demands outlined include: that public companies be classified according to the demands on Irish services that are requested of them, that regulations be looked at asides from language schemes, and that public services through Irish be available in Gaeltacht areas without questions raised or conditions attached.   

“New recommendations were also made like allowing the joint committee greater involvement in putting pressure on public companies and state bodies around their own obligations on upholding the provisions of the Act. The Commissioner is also recommending that there would be a kind of ‘Irish offenders register’ for those companies that are not operating according to the Act.

“Until now this Government has not given the necessary support to the Office of the Language Commissioner and Minister McHugh is now showing to the Irish language community that he is happy to stand up for our language rights.

“Sinn Féin North and South are determined to see language rights carried out for the Irish language community and to keep pressure on the Government to uphold their obligations in this regard.”

Connect with Sinn Féin