Sinn Féin - On Your Side

A lán obair fós le dhéanamh oidhreacht agus cultúr na nGaeil a chosaint – Ní Riada

24 January, 2015


Ag labhairt i rith searmanas speisíalta ag Brú Ború chun an Dúais Saoránach Eorpach a bhronnadh ar Comhaltas Ceoltóirí Éireann, rinne an feisire Eorpach Liadh Ní Riada comhghairdes le Comhaltas as ucht an aitheantas atá tuillte acu sa bhaile agus san Eorap.

 Le linn óráid ós comhar an slua i mBrú Ború labhair an feisire de chuid Shinn Féin mar gheall ar an cur chun cinn atá fós le dhéanamh chun oidhreacht, cultúr agus teanga na nGaeil a chosaint.

 Dúirt Liadh Ní Riada:

 “Teastaíonn uaim comghardeas a dhéanamh le gach uile ball de Comhaltas Ceoltóirí Éireann. Tá an dúais seo tuillte acu go léir as ucht an chur chun cinn cheol, cultúr agus oidhreacht na nGaeil atá I mbun ag gach ceann dosna céadta craobhacha acu ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain.”

 “Is gluaiseacht chultúrtha neamhbhrabúis é an Comhaltas agus tá sé lonnaithe go lárnach sa phobail i ngach ceantair in Éireann, ag múineadh ár n-oidhreacht cheoil agus ag spreagadh muinín agus meas dár gcultúr.” 

 “Tá cumhacht ag baint lenár n-ionannas mar Gaeil, lenár dteanga agus lenár gcultúr. Is cuid lárnach iad ár n-amhránaíocht, ár gceol agus ár damhsa dár gcultúr, agus léiríonn siad meon, taithí agus tuiscintí na ndaoine.”

 “Is léir áfach go bhfuil fós orainn ár gcultúr agus ár bhféiniúlacht mar Ghaeil a chosaint agus dhearbhú in aghaidh na bunaíochta. Tá an méid seo soléir ón easpa suime agus tola atá ag an rialtas i dtaobh an Gaeilge, i dtaobh ealaíne agus i dtaobh an chultúir.”

 “Tá obair fós le déanamh againn ár gcultúr agus oidhreacht a chosaint, agus athbheochan na nGaeil a chuir i gcrích. Leanfaidh Sinn Féin ar aghaidh ag troid ar son cothrom na féinne don Gaeilge, ar son Acht Gaeilge sna Sé Chontae, ar son tacaíocht agus maonú dár n-eagraíochtaí cultúrtha, agus in éadan an meon meatha atá ag an rialtas i dtaobh na Gaeilge.”

 “Leanfaimíd ar aghaidh ag múineadh, ag léiriú, ag  cruthú, ag caint agus ag seint, mar tuigimíd ár gcumhacht agus ár bhféintuilleamaí mar phobal. Leanfaimíd ar aghaidh a chur ár gcultúr a chur chun cinn, in ainneoin don rialtas más gá.”

Connect with Sinn Féin