Sinn Féin - On Your Side

Ó hOisín ag tathaint ar an UUP éirí as an fheasura don Ghaeloideachas

27 January, 2015 - by Cathal Ó hOisín


Dúirt an CTR Sinn Féineach Cathal Ó hOisín nach raibh san iarracht le stop a chur ar Choláiste Dhoire ach cur amú ama acu siúd atá ag iarraidh bac a chur ar fhorbairt na Gaelscolaíochta.

Bhí an tUas Ó hOisín ag labhairt i ndiaidh gur theip ar rún de chuid an UUP ag iarraidh ar an Aire Oideachais John O’Dowd amharc arís ar phlean forbartha don Choláiste.

Theip ar an rún nuair a reachtáil Sinn Féin le tacaíocht ón SDLP achainí ar bhonn ábhar buartha leis an rún a chur ó mhaith.

Dúirt Cathal Ó hOisín:

“Is scéim í Coláiste Dhoire a bhí daoine ag obair uirthi le 20 bliana anuas.

“Tháinig an moladh seo ó thuismitheoirí atá ag iarraidh oideachas a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge dá gcuid páistí.

“Tá 450 páistí i gContae Dhoire, taobh amuigh díobh siúd atá ag freastal ar Ghaelscoileanna i nDoire Cholmcille, ar bhunscoileanna Gaeilge.

“Níl ach iarbhunscoil Ghaeilge amháin i láthair na huaire sna Sé Chontae ar fad, Coláiste Feirste. 

“Tá dualgas ag Roinn an Oideachais scolaíocht trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil agus a spreagadh ar son na bpáistí sin uilig atá ag iarraidh teacht uirthi.

“B’fhearr don UUP cearta na bpáistí sin ó phobal na Gaeilge a aithint in ionad bheith ag cur ama amú ag iarraidh failleanna oideachasúla a dhruidim síos.”

Connect with Sinn Féin