Sinn Féin - On Your Side

Comhoibriú traspháirtí tábhachtach do shlánù na Gaoluinne - Ní Riada

6 February, 2015 - by Liadh Ní Riada MEP


Bhuail an feisire Eorpach Liadh Ní Riada leis an t-Aire Stáit Joe Mc Hugh inné sa Bhruiséil chun cúrsaí teanga a phlé.

Ag labhairt tar éis an cruinniú dúirt Ní Riada:

"Bhí cruinniú dearfach agam leis an t-Aire Stáit. Phléigh muid an maolú, an straitéis agus acht na Gaeilge ó Thuaidh.

"Léirigh mé an buairt atá orm maidir leis an slí go bhfuil na canúintí eagsúla sna Gaeltachtaí ag dul in éag agus gur mór an chailliúint an saibhreas teanga. Dúirt mé leis an t-Aire go gcaithfear aghaidh a thabhairt ar seo tríd oideachais ach go háirithe.

"Tá súil agam go mbeidh dul chun cinn dearfach déanta ar na gnéithe seo.

"Creidim go bhfuil an comhoibriú thar a bheith tábhachtach má tá slánú na Gaoluinne le bheith mar tosaíocht.”

Connect with Sinn Féin