Sinn Féin - On Your Side

Adams welcomes proposals for Irish Language legislation

10 February, 2015 - by Gerry Adams


 Chuir Gearóid Mac Ádhaimh, Uachtarán Shinn Féin fáilte roimh chomhairliúchán faoi choinne dréachtBhille d’Acht na Gaeile, a d’fhoilsigh An tAire Carál Ní Chuilín inniu.

Dúirt ceannaire Shinn Féin:

“Gealltanas atá fós le comlíonadh faoi Chomhaontú Chill Rímhinn is ea Acht na Gaeilge a thabhairt isteach. Lena thabhairt isteach, déanfar cearta lucht labhartha na Gaeilge a chosaint agus cuideoidh sé le fás agus forbairt na teanga.

Reachtaíocht chuimsitheach atá ann ag an Aire Ní Chuilín. Tá reachtaíocht dá leithéid in Albain agus sa Bhreatain Bheag.

Leis an Acht déanfar Acht atá ann le dhá chéad bliain ó 1737, a chuireann cosc ar úsáid na Gaeilge in imeachtaí dlí, a chúlghairm. Déanfar post do Choimisinar Teanga a bhunú, ceantair Ghaeltachta a chruthú, tabharfar aitheantas do logainmneacha Gaeilge agus tabharfar comhionannas d’úsáid na Gaeilge in imeachtaí an Tionóil.

Ó thaithí idirnáisiúnta feictear gur slí éifeachtach chun teangacha dúchais a chosaint, reachtaíocht a thabhairt isteach.

Le trémhse comharliúcháin an Aire tabharfar deis do shaoránaigh todhchaí agus forbairt fhadtéarmach na Gaeilge sa tuaisceart a mhúnlú.

Más amhlaidh nach bhféadfaidh an Feidhmeannas agus an Tionól reachtaíocht a chomhaontú, ansin beidh an dualgas ar Rialtas na Breataine an gealtanas a tugadh uaidh i gCill Rímhinn i 2006 chun Acht na Gaeilge a thabhairt isteach, a chomhlíonadh.

Trí chosaint reachtúil a thabhairt don Ghaeilge beidh deis ann an teanga a fhorbairt agus a chur faoi bhláth agus níos mó daoine a spreagadh chun  an teanga a labhairt. Ba choir go mbeadh ceart an Ghaeilge a úsáid ann do gach duine a dteastaíonn sé uathu. Is le gach duine an Ghaeilge.

 Sinn Féin President Gerry Adams TD has welcomed the publication today by the north’s Culture Minister Carál Ní Chuilín, of a consultation into a draft Acht  na Gaeilge Bill.

The Sinn Féin leader said:

“The creation of an Acht na Gaeilge is an outstanding commitment from the St. Andrew’s Agreement. Its introduction will protect the rights of Irish speakers and help the language grow and flourish.

Minister Ní Chuilín’s legislation is comprehensive. It mirrors existing legislation in Scotland and Wales.

It would repeal a two hundred year old 1737 Act from the Penal days which outlaws the use of the Irish language in legal proceedings. It would also establish a post of Irish Language Commissioner, create Gaeltacht areas, recognise Irish place names and allow for equality in the use of the Irish language in the conduct of business in the Assembly.

The international experience is that legislation is an effective way of protecting indigenous languages.

The Minister’s consultation period will allow citizens to help shape the future development and growth of the Irish language in the north.

If it transpires that the Executive and Assembly cannot agree legislation then the onus will be on the British government to honour its commitment at the negotiations in St Andrews in 2006 to introduce an Acht  na Gaeilge.

Giving the Irish language statutory protection will help it grow and flourish and encourage more citizens to use it. The right to speak Irish should be accessible to all who wish to do so. It belongs to everyone.

Connect with Sinn Féin