Sinn Féin - On Your Side

'Stailc Teanga' san Eorap le tosnú inniu – Ní Riada

17 February, 2015 - by Liadh Ní Riada MEP


Dúirt an Feisire Eorpach de chuid Shinn Féin Liadh Ní Riada inniu go bhfuil sí chun dul ar 'stailc teanga' ó seo go dtí deireadh Seachtain na Gaeilge mar agóid i gcoinne maolú na Gaeilge san Aontas Eorpach agus in éadan easpa tuille Rialtas na hÉireann i dtaobh an teanga.

Bhí Liadh Ní Riada ag Comhdháil Cearta Teanga Idirnáisiúnta i mBaile Átha Cliath eagraithe ag Conradh na Gaeilge.

Dúirt Ní Riada:

“Le linn seachtain na Gaeilge, beidh mé ag dul ar stailc teanga. Ní bheidh ach Gaeilge á labhairt agam sna hInstitiúdí mar agóid i gcoinne maolú na Gaeilge. Tá sé mar aidhm agam aird a tharraingst ar an scéal seo, agus muintir na Gaeilge agus muintir na tíre a spreagadh chun brú a chuir ar an Rialtas.

“Tá cuireadh tugtha agam dosna Feisirí eile atá Gaeilge acu tacú leis an bhfeachtas agus bheith liom ar an stailc.

“Fuair an Ghaeilge stádas iomlán san Aontas Eorpach i 2007 ach tá maolú déanta uirthi ó shin. Mar sin níl oibleagáid ar na hInstitiúidí Eorpacha gach cáipéis a chuir ar fáil trí Ghaeilge nó seirbhísí ateangaireachta a chuir ar fáil laistigh de chruinnithe nó coistí sa Pharlaimint.

“Is cúis aifeála é domsa, mar ionadaí poiblí, mar Éireannach agus mar bhean Gaeltachta nach bhfuil mé in ann mo theanga féin a usáid agus mé i mbun mo chuid oibre. Cuireann sé déistean orm nuair a táim ag suí sa Pharlaimint agus nuair a dúradh linn ag tús cruinniú go bhfuil seirbhís ateangaireachta ar fáil i ngach teanga. Dár ndóigh, ní bhíonn Gaeilge ar bith ar fáil.

“Dá gcuirfí deireadh le maolú na Gaeilge chruthófaí 188 bpost ar chostas na hEorpa ar fad, sé sin, cúpla eurocent in aghaidh an duine gach bliain. Chun na poist seo a chruthú níl le déanamh ag rialtas na hÉireann ach a iarraidh go foirmeálta ar Chomhairle na nAirí go gcuirfí deireadh leis an maolú sealadadh, atá i bhfeidhm le 10 mbliana.

“Tá sprioc ag baint le seo áfach. Ní mór cinneadh faoi sin a dhéanamh roimh dheireadh 2015. Mura n-ardaítear an maolú anois, ní bheidh deis eile ann go 2020!

“Tá mé ag súil le tacaíocht don stailc agus cuirim fáilte roimh gach éinne páirt a ghlacadh san agóid agus a stailc féin a dhéanamh agus Gaeilge amháin a labhairt  ar feadh tréimhse le linn Seacthan na Gaeilge. Cuir in iúl dúinn é leis an hashtag #StailcTeanga.  Comh maith táim ag iarraidh ar daoine a n-ainmneacha a chuir le achainí poiblí don rialtas. Beidh na sonraí le fáil ar na meán soisíalta.

Connect with Sinn Féin