Sinn Féin - On Your Side

Initiative on Farm Inspections welcome - Senator Trevor Ó Clochartaigh

21 February, 2015


Senator Trevor Ó Clochartaigh has this week welcomed the announcement by Sinn Féin MEP Matt Carthy that he is compiling a submission at EU level regarding the current system of on-site Farm Inspections. Mr Ó Clochartaigh also encouraged farmers from across the west to engage with his party's MEP on the question.

Sen. Ó Clochartaigh said:

"In the past number of months Matt Carthy MEP has met with both farming organisations and individual farmers across counties Galway and Mayo. One of the main issues raised on a continual basis through these engagements has been the current regime of on-site farm inspections, which farmers say is causing stress and undue hardship in the sector.  Issues such as delays in payments and penalties have also been discussed.

"Matt subsequently raised the issue with European Commissioner Phil Hogan when Mr Hogan attended a meeting of the European Parliament's Committee on Agricultural and Rural Affairs, of which Matt is a member.  At the meeting the Commissioner indicated a willingness to hear suggestions and proposals with a view to simplifying and streamlining the on-site farm inspection process.

"I welcome the initiative taken by my party colleage Matt Carthy MEP. The current system needs reform as it clearly causes unnecessary stress and worry to the farming community.

"I would encourage farmers who have been affected by this to contact Matt Carthy's office and detail their experience of the system and the main difficulties they see with it so that Matt's submission can be as comprehensive as possible."
LEAGAN GAEILGE
Fáilte roimh aigneacht ar Iniúchtaí Feirme - an Seanadóir Ó Clochartaigh


Tá fáilte curtha ag an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh roimh fhógra de chuid Matt Carthy FPE go bhfuil sé le h-aighneacht a chur i dtoll a chéile do Pharliamint na hEorpa maidir leis an gcóras reatha iniúchtaí feirme. Tá an tUasal Ó Clochartaigh ag moladh d'fheirmeoirí in iarthar na tíre gabháil chun cainte le FPE a pháirtí agus a gcuid tuairimí ar an ábhar a roinnt leis.

Dúirt an Seanadóir Ó Clochartaigh:

"Tá cruinnithe ar bun ag Matt Carthy FPE le h-eagraíochtaí feirmeoireachta agus feirmeoirí aonair i nGaillimh agus Maigh Eo le bliain agus ar cheann de na hábhair imní is mó a dtarraingítear aird air tá an córas reatha iniúchtaí feirme. Deir na feirmeoirí gur mór an anacair agus an cruatan a chruthaíonn sé seo dóibh gan aon ghá leis.

"Ba i gcruinniú de Choiste Talmhaíochta agus Cúrsaí Tuaithe de chuid Pharlaimint na hEorpa a tharraing Matt aird ar an gceist seo le Phil Hogan, Coimisinéir na hEorpa don roinn sin. Dúirt an Coimisinéir nach raibh sé glan in éadan moltaí a dhéanfadh éascaíocht dóibh sin a gcuireann an próiséas iniúchadh feirme as dóibh.


"Cuirim fáilte roimh an gcinneadh atá tógtha ag mo chomhleacaí Matt Carthy béim a leagan ar an mórcheist thábhachtach seo. Is gá an córas reatha a leasú mar go gcuireann sé strus agus imní ar na feirmeoirí."

"Mholfainn d'fheirmeoirí ar cuireadh anró orthu de bharr an phróisis seo teagmháil a dhéanamh le h-oifig Mhatt Carthy agus na deacrachtaí is mó a théann leis an bpróiséas a phlé leis sa gcaoi is go mbeidh a aighneacht don Choimisinéir chomh cuimsitheach agus is féidir."

Connect with Sinn Féin