Sinn Féin - On Your Side

Sinn Féin will keep fighting against big Phil's powergrab - Ní Riada

7 March, 2015 - by Liadh Ní Riada MEP


Speaking at the Sinn Féin Ard Fheis in Derry, MEP for the South constituency Liadh Ní Riada welcomed the endorsement from the Sinn Féin membership for the ongoing campaign to keep local and rural development in community control .

“Phil Hogan has made many messes, but his attempts to undermine the LEADER local development programme and take control away from communities amongst the most damaging and dangerous.

“I have met with management and staff of Leader companies from across Ireland, and with the community organisations, small businesses and indviduals that have benefitted from this vital rural development programme.

“I have seen the economic and social benefits of genuine community imput and control of this programme. Sinn Féin will keep fighting against big Phil's powergrab and to secure a genuine, grassroots, community-led approach to rural development in Ireland.

“We have seen the repercussions already in relation to the Irish Government's attempts to privatise and undermine the SICAP social inclusion  programme. I will continue to offer my support to the local partnerships that exist to serve their communities.”

ENDS

Leanfaidh Sinn Féin ag troid i gcoinne gabhála Phil Hogan – Ní Riada

Agus í ag labhairt ós comhar Ard Fheis Shinn Féin i nDoire inniu, chuir an Feisire Eorpach Liadh Ní Riada fáilte roimh an aontú ó bhaill Shinn Féin le haghaidh an feachtas chun fhorbart áitiúil agus tuaithe a choimead faoi smach an phobail.

“Rinne Phil Hogan praiseach de go leor rudaí, ach is é an ionsaí a dhein sé i dtaobh an scéim forbartha tuaithe LEADER ceann dosna cinn is measa agus is dainséarach.

“Bhuaileas le bainisteoirí agus oibritheorí insna comhlachtaí LEADER ó gach chuid den tír, agus leis na heagrachtaí phobail, comhlachtaí beaga agus daoine áitiúla a bhain  leas as an scéim ríthabhachtach seo.

“Tá na buntáistí eacnamaíochta agus soisíalta a baineann le fíor-ionchur agus smacht an phobail feicthe agam. Leanfaidh Sinn Féin leis an troid i gcoinne gabháil smachta Phil Hogan, chun cinntiú go bhfuil an pobal i gceannas ar a fhorbairt féin amach anseo.

“Cheana féin tá an drochtionchar feicthe againn i dtaobh na na nathruithe a tháinig isteach le SICAP. Leanfaidh mise ar aghaidh ag tacú leis ne comhlachtaí comhpháirtíochta áitiúla agus lena bhfeachtas. “

Connect with Sinn Féin