Sinn Féin - On Your Side

Chuidigh polasaithe an Rialtais le daoine a dteach a chailliúint – Gearóid Mac Adhaimh

11 March, 2015 - by Gerry Adams


Leagan Béarla thíos – English version below

Cháin Uachtaráin Shinn Féin Gearóid Mac Ádhaimh polasaithe an rialtas maidir le athshealbhú tithe inniu. Dúirt an Teachta Mac Ádhaimh go raibh ardú mór tagtha ar an méid daoine atá i mbaol a dteach a chailliúint leis na blianta beaga anuas.

Ag labhairt le linn Cheisteanna na gCeannaire dúirt sé:

 “Nuair a tháinig Fine Gael agus Páirtí an Lucht Oibre i gcumhacht gheall tú tabhairt faoin ghéarchéim morgáistí. Ach cosúil le géarchéim fiacha an Stáit, theip ort go dona.

“Deir an Banc Ceannais go bhfuil 37,404 teach atá i bhfiacha go dona agus atá faoi bhrú an dlí anois. I mo dháilcheantar féin tá na bainc ag iarraidh 249 teach a bhaint ó theaghlaigh. Nuair a tháinig na figiúirí amach ar dtús i mí Mheán Fómhair 2012, ní raibh ach 20,000 i gceist.

“Ní ionann scéal an rialtais agus na scéalta faoi daoine ag cailliúint a dteach agus faoi bhrú ag na bainc – na bainc céanna ar thug muid uilligh airgead dóibh. Agus rinne an Rialtas an praiseach seo. Chuidigh an Rialtas le daoine agus teaghlaigh ag cailliúint a dteach lena bpolasaithe.

“A Thaoisigh tá ceithre bliana imithe, gan rud ar bith dearfach déanta ag do Rialtas faoi seo. Creideann grúpaí cosúil le New Beginnings agus IMHO go bhféadfadh 25,000 cás os comhair na gcúirteanna mura ndéanfar rud.

“Ní ceart go dtarlóidh seo. Deir an tAire Comhshaoil Alan Kelly go gcaithfear reachtaíocht an Rialtais maidir le dócmhainneacht a athrú. Dúirt sé go gcaithfear brú a chur ar na bainc a bheith páirteach in imeachtaí dócmhainneachta agus go gcaithfidh an Rialtas rud a dhéanamh.

“Tá sé an-soiléir go gceapann na bainc gur féidir leo faic a dhéanamh mar nach bhfuil on chosaint reachtaíochta ann do theaghlaigh.  An bhfuil sé ar intinn agat a Thaoisigh an reachtaíocht dócmhainneachta a leasú agus cathain a tharlóidh seo?

“An mbainfidh tú an veto ó na bainc agus cosaint níos mó a thabhairt do theaghlaigh?”

The Government has facilitated the repossession of Family Homes – Gerry Adams

Sinn Fein President Gerry Adams today criticised government policy regarding the repossession of family homes. Gerry Adams highlighted the large increase in recent on the amount of people who are in danger of losing their homes.

Speaking during Leader’s Questions he said:

Taoiseach, when Fine Gael and the Labour Party assumed office four years ago you promised to deal with the mortgage crisis. However, in the same way that you have dealt with the State’s debt crisis, you have failed miserably.

“The Central Bank has said that there are now 37,484 homes in the most serious of arrears who are facing legal actions. When these figures were first published in September 2012, there were only 20,000.

“The Government wishes to keep the focus on headline economic growth figures which are debatable. Issues such as people losing their family home or the banks bullying and intimidating the very people that bailed them out does not fit in to the Government’s economic narrative

“But the Government has failed to deal with the accelerating mortgage crisis and we see the results in the increasing numbers of repossession cases. And this situation is of the Government’s own making . The Government has facilitated, through its policies, the repossession of Family Homes.

“We have had four years of almost complete inaction by the Government on this issue.What little has been done is entirely ineffective. Groups such as New Beginnings and the IMHO believe that as many as 25,000 repossessions could be lodged if nothing is done.

This cannot be allowed to happen. The Minister for the Environment Alan Kelly has said that the Government’s insolvency legislation will have to be changed. He said banks must be “forced” to engage with insolvency arrangements and that it was “up to Government to act”

“It is very clear that the banks have been encouraged in their actions by the continued lack of legislative protection for families in fear of losing their home and by the veto given to them by the Government. Will the Taoiseach confirm that the Government intends to amend the insolvency legislation and will he indicate when this might happen?

“Will you now remove the veto from the banks and greater protection to family homes?”

Connect with Sinn Féin