Sinn Féin - On Your Side

Luton route vital for Waterford’s connectivity – Ní Riada

12 March, 2015 - by Liadh Ní Riada MEP


Sinn Féin MEP Liadh Ní Riada this morning welcomed the announcement that a direct Waterford – London service will once again operate from April this year. Belgian carrier VLM has undertaken to fly twelve weekly services on the Waterford to Luton route, and has undertaken to operate an additional Waterford – Birmingham service.

Ní Riada said;

“I was in contact with Waterford Airport management recently alongside Senator David Cullinane, and expressed concern for the future of the facility.

“The Luton route is vital for the airport’s viability and is a testament to the strategic value of the facility, and its importance to Waterford.

The South East has been overlooked time and time again. Increased connectivity will be crucial in supporting sustainable economic growth for the region, with Waterford City as its core.

“I welcome the announcement by Waterford Airport and VLM and urge people to support their airport.

Bealach Luton ríthábhachtach do nascacht Phort Láirge - Ní Riada

Chuir an Feisire Eorpach de chuid Shinn Féin Liadh Ní Riada ar maidin fáilte roimh an bhfógra go mbeidh seirbhís díreach idir Phort Láirge agus Londain ag feidhmiú arís ó Aibreán na bliana seo. Tá an comhlacht VLM ón Bheilg  tar éis gealladh dhá eitilt déag sa seachtain a chuir ar fáil ar an mbealach Phort Láirge go Luton, agus gur ghealladar seirbhís Phort Láirge go Birmingham a oscailt comh maith.

Ní Riada sin;

"Bhíos i dteagmháil leis an mbainistíocht in Aerfort Phort Láirge le déanaí in éineacht leis an Seanadóir David Cullinane, agus imní maidir le todhchaí an áis á chur in iúl againn.

"Tá an bealach go Luton riachtanach i dtaobh inmharthanacht an aerfoirt agus is teist don luach straitéiseach na saoráide, agus a thábhacht go Port Láirge.

Déantar neamhaird ar an oirdheisceart arís agus arís eile. Beidh nascacht méadaithe ríthábhachtach chun tacú le fás agus forbairt eacnamaíochta inbhuanaithe don réigiún, le Cathair Phort Láirge mar a chroí.

"Cuirim fáilte roimh an bhfógra ó Aerfort Phort Láirge agus VLM. Impíom ar dhaoine chun tacú lena aerfort.

Connect with Sinn Féin