Sinn Féin - On Your Side

Ní Riada welcomes Sinn Féin commitment on fisheries policy and single boat payment

13 March, 2015 - by Liadh Ní Riada MEP


Speaking from Strasbourg this week, Sinn Féin MEP Liadh Ní Riada welcomed the commitment given at her party’s Ard Fheis to formulate a comprehensive commercial fisheries policy that puts fishermen and coastal communities at its core.

“I sought support from the Sinn Féin membership for my proposal to put together a holistic and fit-for-purpose fisheries policy that prioritises sustainable and prosperous coastal communities. This policy will address the lack of Irish quota, the low-income levels endured by fishermen, the criminalisation of fishermen and the heavy-handed imposition of penalties, and the issues of quota distribution and discards.

“I am also pleased that Sinn Féin will now campaign for an end to the exclusion of fishermen in the 26 counties from the Seafarers’ Allowance Scheme and for the introduction of a European Single Boat Payment.

“Ireland is ready for a new politics, and a better way of doing things. Sinn Féin are offering leaderhip and preparing for Government. It is vital that our fisheries policy is comprehensive and works for the communities up and down our coasts.

“For too long our fishing industry has been sidelined and undermined, by EU regulations and by the lack of interest and heavy-handedness of successive Irish Governments.

“Sinn Féin will stand up for Irish fishermen and protect the communities that depend upon them.”

Cuireann Ní Riada fáilte roimh gealltanas Shinn Féin i dtaobh pholasaí iascaigh agus íocaíocht bád aonair

Ag labhairt ó Strasbourg an tseachtain seo, chuir Feisire Eorpach Shinn Féin Liadh Ní Riada fáilte roimh an gealltanas a tugadh Ard Fheis an pháirtí i dtaobh a pholasaí iascaigh cuimsitheach a chuireann iascairí agus pobal cósta ag a chroílár fhoirmiú.

"D'iarr mé tacaíocht ó bhallraíocht Shinn Féin do mo mholadh chun bheartas iascaigh oiriúnach agus iomlán a chuir i gcrích a chuirean pobail chósta inbhuanaithe agus níos rathúla i dtús áite. Beidh an polasaí i ngleic leis an easpa cuóta na hÉireann, leibhéil ioncaim isle, coiriúlú na n-iascairí, forchur trom-láimh pionóis, agus na saincheisteanna dáilte cuóta agus ábhar muirí aischurtha.

"Tá áthas orm go mbeidh Sinn Féin i mbun feachtais anois le haghaidh deireadh a chur le eisiamh na n-iascairí sna 26 contae ó Scéim Liúntais na Mharaithe agus le haghaidh Íocaíocht Bád Aonair ar bonn Eorpaigh freisin.

"Tá Éire ag lorg polaitíocht nua, agus bealach níos fearr chun rudaí a dhéanamh. Tá Sinn Féin ag tairiscint ceannasaíocht agus ag ullmhú don Rialtas. Tá sé ríthábhachtach go bhfuil ár bpolasaí iascaigh cuimsitheach agus oibreacha dosna pobail a mhaireann ar fud ár gcóstaí.

"Le ró-fhada tá ár dtionscal iascaireachta a cuirthe ar an leath-taobh le rialacháin an AE agus ag an easpa spéise rialtas i ndiaidh rialtais na hÉireann.

"Seasfaidh Sinn Féin in éineach lenár n-iascairí agus leis na pobail a bhíonn ag brath orthu."

Connect with Sinn Féin