Sinn Féin - On Your Side

Every vote will count to secure Marriage Equality - Ní Riada

14 March, 2015 - by Liadh Ní Riada MEP


Speaking from Cork today, Sinn Féin MEP Liadh Ní Riada called for a resounding ‘Yes’ vote in May’s marriage equality referendum, but warned against complacency.

Ní Riada said;

“This referendum is about equality, no matter what way you dress it up. At its core it is about ensuring all people, and all couples, have access to equal rights, dignity and respect.

“I have had several discussions with young LGBT and Sinn Féin activists about the campaign and the recurring theme is that our major challenge will be to get the voters out on the day.

“There are no foregone conclusions in elections and referendums, and I am calling on young people in particular to make sure they are registered to vote. You can check the register online at checktheregister.ie. If you are not listed you can still apply to be added to the supplementary register of electors at your local authority office.

“Marriage equality is a necessary step on our road towards an Ireland of equals, where all are respected and cherished for their worth. Discrimination against people because of their sexual orientation can no longer have a place in our legal system. Vote for change this May!”

Gach uile vótá ag teastáil chun comhionnanas pósta a bhaint amach – Ní Riada

Ag labhairt i gCorcaigh inniu, ghlaoigh an Fheisire Eorpach Shinn Féin, Liadh Ní Riada ar votá ollmhór i bhfábhar an rún sa reifreann ar chomhionnanas pósta, ach thug sí rabhadh gan bheith bogásach mar gheall ar an toradh.

Dúirt Ní Riada:

“Is e comhionnanas atá mar bhunchloch sa reafrainn seo. Ag lár an ceist a bheidh ós ár gcomhar i bealtaine ná cuir isteach cothroime ag gach aon duine, agus gach aon cúpla ar chearta, dínit agus meas.

“Tá go leor comhráite tar éis bheith agam le gníomhaí óga LGBT agus de chuid Shinn Féin mar gheall ar an bhfeachtas seo le déanaí, agus is léir go bhfuil sé mar dhushlán againn lucht vótala na tíre seo a spreagadh chun dul amach ar an lá úd, go háirithe daoine óga.

“Níl aon rud socraithe nó soladach i dtodhcháin nó i reifrinn, agus glaoim ar daoine óga ná tíre seo dean cinnte go bhufil siad cláraithe. Is feidir leat féachaint an bhfuil tú cláraithe ag www.checktheregister.ie. Muna bhfuil tú ar an liosta tá seans agat go fóill chuir isteach ar an liosta fíorlíontach in oifig d’údarás áitiúl.

“Is coiscéim tabhachtach é an comhionnanas pósta ar an mbealach i dtreo Éireann níos cothroime, áit ina bhfuil luach agus meas cuirthe ar gach uile duine. Ní féidir leithcheal ar bhonn rogha gneasaí a bheith mar cuid dár córas dlí a thuilleadh. Déan vóta ar son athrú dearfach in Éirinn!”

Connect with Sinn Féin