Sinn Féin - On Your Side

Senator Ó Clochartaigh disappointed over lack of funding for Gaeltacht Community Roads Scheme

25 March, 2015


Leagan Gaeilge thíos - Irish version below

Sinn Féin Senator Trevor Ó Clochartaigh has expressed his disappointment over the admission of Joe McHugh, the Minister responsible for Gaeltacht affairs, that no funding would be available for the Gaeltacht Community Roads Scheme. Senator Ó Clochartaigh questioned the Minister on the scheme in the Seanad today.

Senator Ó Clochartaigh said:

“I am disappointed that the Minister with responsibility for Gaeltacht issues, Joe McHugh, will not be making funding available for a Community Roads Scheme in the Gaeltacht. 

“I raised the question in the context of community roads and access to bogs, quays, graveyards and so forth. 

“It appears that he does not see that the Department of the Gaeltacht has a role in relation to the upkeep of these community resources to provide access for locals and to keep the communities in the areas alive.  

“He says he understands the economic and tourism values of these roads however and he said he would contact the Minister for Tourism, Pascal Donoghue to see if his Department could help in any way. 

“He must ensure that roads in the Gaeltacht are in good condition, which is one of the most fundamental responsibilities that befalls the state. “

ENDS

Díomá ar Ó Clochartaigh de bharr easpa maoiniú ar Scéim Bóithre Pobail sa Ghaeltacht

Léirigh an Seanadóir le Sinn Féin Trevor Ó Clochartaigh a chuid díomá maidir le ráiteas an Aire Joe McHugh nach mbeidh aon mhaoiniú ar fáil do Scéim Bóithre Pobail sa Ghaeltacht. Chuir an Seanadóir Ó Clochartaigh ceist ar an Aire maidir leis an scéim sa Seanad inniu.

Deir Ó Clochartaigh:

“Tá díomá orm nach mbeidh an tAire le freagrachtaí Gaeltachta, Joe McHugh, ag cur aon mhaoiniú ar fáil do Scéim Bóithre Pobail sa Ghaeltacht.

“D'ardaigh mé an cheist leis i gcomthéacs bóithre pobail, portaigh, cladaigh, chuig céibheanna & reiligeacha.

“Is cosúil nach bhfeiceann an tAire dualgas a bheith ar Roinn na Gaeltachta maidir leis na h-áiseanna pobail seo a choinneáil i gcaoi mhaith chun rochtain ceart a thabhairt do na pobail sin agus daoine a choinneáil sna ceantair.

“Tuigeann sé an luach a bhaineann leo ó thaobh na h-eacnamaíochta agus turasóireachta, deir sé áfach agus ardóidh sé an scéal leis an Aire Donoghue féachaint an mbeadh aon tacaíocht le fáil óna Roinn siúd.

“Is gá dó breathnú chuige go gcinnteofar go mbeadh caoi mhaith ar bhóithre sa Ghaeltacht, ceann de na dualgais is bunúsaí a thiteann ar an rialtas."

Connect with Sinn Féin