Sinn Féin - On Your Side

Ní thugann Ráiteas an Earraigh mórán dóchas d'imircigh chun filleadh ag obair in Éirinn - Ó Clochartaigh

29 April, 2015


Tá díospóireacht á lorg ag Seanadóir Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh, ar na bacanna atá roimh imircigh a bhfuil fonn orthu filleadh ar Éirinn chun obair a dhéanamh. 

Ag labhairt dó sa Seanad inniú, deir sé:

'Deir Michael Noonan linn go dtabharfaidh a chuid beartais cánach ugach d’imircigh chun filleadh, níl ansin ach seafóid. Tá líon na gcéimithe atá ag dul ar imirce níos airde anois ná ag aon am le sé bliain. Is fiú nótáil go bhfuil imircigh tar éis cheithre mór bhac chun filleadh a aithint : infreastruchtúr lag, coinníollacha leochaileacha oibre agus pá íseal, easpa deiseanna gairme agus dul chun cinn agus tithíocht ar luach réasúnach. Níl aon rud i bhfógra an lae inné le dul i ngleic leis na bacanna seo ar bhonn dáiríre. 

'Deir Noonan linn go bhfuil ár gcuid imircigh óga ag teacht abhaile, ach insíonn na fíricí scéal eile. Tá 60,900 níos lú daoine idir 20 &34 fostaithe ò chuaigh an Lucht Oibre agus Fine Gael i mbun rialtais (Thit líon na bhfostaithe san aoisghrúpa seo 14,000 i 2014) .

'Níl aon sonraí i bhfigiúirí an rialtais maidir le sprioc d'imirceoirí a bheadh ag filleadh, agus an cosúlacht orthu nach dtiocfaidh forás ar fhórsa oibre na hÉireann.   

'Buaileadh na ceantair tuaithe ach go h-airithe leis an imirce de bharr polasaithe déine an rialtas seo. Tá fostaíocht san Iarthar titithe 4,800 sa bhliain go dtí Nollaig 2014 agus 5,000 san Iar-dheisceart. Tá titim de 1,300 ar líon na ndaoine atá fostaithe i gceantar na teorainn ó tháinig an Lucht Oibre & Fine Gael i gcumhacht i 2011. Tá an fócas cruthú fostaíochta ar na ceantair uirbeacha agus in ainneoin deáchaint an rialtais níor chur siad plean sonraithe ar fáil fós chun fostaíocht a chruthú sna réigiúin. 

'An bhliain seo caite níor chruthaigh Fiontar Éireann ach 5,442 post nua ghlan agus 7,131 ag an IDA. Ina ráiteas dheimhnigh an tAire Airgeadais nár ardaigh an IDA a gcuid spriocanna cruthú fostaiochta don chéad cúig bhliain eile le méadú glan de 7,000 post amháin tuartha, in ainneoin go bhfuil 350,000 duine ar an gclár beo.

'Faoi scáth an rialtas seo tá cultúr an phá íseal daingnithe i margadh saothair na hÉireann, ní amhlaidh a bhí roimh an ghéarchéim.

'Tá ceann de na rátaí tearc fhostaíochta san Aontas Eorpach agus is ísle pá san OECD ag Éireann chomh maith.

'Le breis is cheithre bliain anuas tá méadú ar aighneas thionsclaíoch san earnáil phríobháideach go h-áirithe sna réimse is ísle pá. Thug an tAire Airgeadais spreagadh don earnáil tógála, as ar imigh cuid mhaith do na h-oibrithe ar imirce agus atá ag iarraidh filleadh. Ach tá fhios againn go bhfuil go mbaintear cuid mhaith mí-úsáide as an aicme seo d'oibrithe, fiú iad siúd atá ag obair ar chonraí stáit agus ní féidir glacadh leis seo.

'Tá doimhniú déanta ag Fine Gael agus an Lucht Oibre ar an éagcothromaíocht eacnamaíoch agus ioncaim in Éirinn, iad ag cruthú deighilt i sochaí na hÉireann nach gceartófar leis na glúnta.

'Is beag is fiú Ráiteas an Earraigh chun tacú i ndáiríre le h-imircigh chun filleadh abhaile chun oibre.’

Connect with Sinn Féin