Sinn Féin - On Your Side

Prince Charles meeting shows commitment to developing national reconciliation – Ó Clochartaigh

19 May, 2015


Leagan Gaeilge Thíos - Irish Version Follows

Sinn Féin Senator, Trevor Ó Clochartaigh, has said that the planned meeting in Galway between Gerry Adams, Martin Mc Guinness and Prince Charles arises from Sinn Féin's commitment to developing national reconciliation 

The Galway West – South Mayo Senator says

“On Saturday the party’s Ard Chomhairle decided that representatives of Sinn Féin would attend events as part of the visit of Prince Charles to Ireland.

“This meeting is intended as a symbolic and substantive contribution to developing reconciliation and healing processes.

“It is based upon the reality that suffering and pain has taken place on all sides, and that there must be acknowledgement of the loss experienced by every side on the basis of equality and respect for each other.  

“Justice and truth for all victims and their families remains a central part of moving our Peace Process forward, in particular all those campaigns and families for whom these have been denied. 

Léiríonn cruinniú an Phrionsa Seárlas tiomantas chun athmhuintearas náisiúnta a fhorbairt – Ó Clochartaigh

Deir Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh, go n-eascraíonn an cruinniú atá beartaithe i nGaillimh idir Gerry Adams, Martin Mc Guinness agus an Prionsa Seárlas as tiomantas Shinn Féin chun athmhuintearas náisiúnta a bhaint amach.  

Deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas:

‘Ar an Satharn chinn Ard Chomhairle an pháirtí go bhfreastalódh ionadaithe Shinn Féin ar ócáidí mar chuid de chuairt an Phrionsa Seárlas ar Éirinn.

‘Tá an cruinniú seo beartaithe mar bheartas siombalach agus substaintiúil chun athmhuintearas a fhorbairt agus mar chuid den phróiseas athshlánaithe.  

‘Tá sé bunaithe ar an réalachas gur tharla pian agus fulaingt ar chuile thaobh, agus go gcaithfear an caillteanas a bhraitear ar gach taobh a aithint ar bhonn cothromaíochta agus le h-ómós dá chéile.

‘Tá cothrom na féinne agus an fhírinne do chuile íospartach agus dá gclanna fós mar ghné lárnach do bhogadh chun cinn an Phróiseas Síochána, go h-áirithe na feachtais agus na clanna ar fad a bhfuil seo ceilte orthu go dáta.’

Connect with Sinn Féin