Sinn Féin - On Your Side

Galway TD’s must stop cuts to the Lone Parent Allowance – Ó Clochartaigh

30 June, 2015


*Leagan Gaeilge thíos – Irish version follows

Senator Trevor Ó Clochartaigh called today on politicians in Galway West/South Mayo to support the Sinn Féin Private Members Bill being brought to the Dáil this week to reverse the cuts to the payments supporting thousands of lone parents.

Senator Trevor Ó Clochartaigh said:

“Seán Kyne, Derek Nolan, Brian Walsh and John O’Mahony, you need to stand with Sinn Féin to make sure these cuts are not implemented.

“Joan Burton promised Lone Parents that before she brought these cuts in, she would introduce Scandinavian style Child Care. That hasn’t happened, so the cuts shouldn’t happen.

“We know that One Parent families are twice as likely to live in consistent poverty. We also know that these cuts are going to push many single parents back out of the work force because they will have to stay at home to mind their children. That’s simply unfair and cannot be accepted. 

“These cuts are draconian, they are unfair and they are going to hit some of the most vulnerable families that live in our State at a time when we are supposed to be cherishing all of the children equally. These cuts need to be reversed, so we need people to support the Sinn Féin Private Members Bill in the Dáil this week that will ensure they can’t be brought in.

ENDS

Caithfidh Teachtaí Dála na Gaillimhe stop a chuir le ciorruithe Tuismitheoirí Aonair - Ó Clochartaigh

Tá iarrtha ag Trevor Ó Clochartaigh ar pholaiteoirí Ghaillimh Thiar/Maigh Eo Theas tacú le díospóireacht gnó phríobháideach Shinn Féin sa Dáil an tseachtain seo a chuirfeadh deireadh leis na ciorruithe ar íocaíochtaí do thuismitheoirí aonair atá beartaithe ag an rialtas. 

Deir an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh:

“Caithfidh Seán Kyne, Derek Nolan, Brian Walsh agus John O’Mahony seasamh le Sinn Féin chun cinntiú nach gcuirtear na ciorruithe seo i bhfeidhm. 

“Gheall Joan Burton do thuismitheoirí aonair go mbeadh córas cúram leanaí ar chomhchaighdeán le cur chuige na dtíortha Lochlannacha sula dtabharfaí na ciorruithe seo isteach. Níor tharla sin, mar sin níor chóir go dtarlódh na ciorruithe. 

“Tá fhios againn go bhfuil an seans faoi dhó níos airde ann go mbeadh clanna Tuismitheoirí Aonair i mbaol bochtanas leanúnach. Tá fhios againn go ruaigfidh na ciorruithe seo chuid mhaith tuismitheoirí aonair amach as an bhfórsa oibre, mar nach mbeidh de rogha acu ach fanacht sa mbaile le h-aire a thabhairt da bpáistí. Níl sé sin faireálta agus ní féidir glacadh leis.  

“Tá na ciorruithe seo damanta, tá siad mí-chóir agus buailfidh siad cuid de na clanna is leochailí a chónaíonn sa stát seo ag am nuair atá muid in ainm is a bheith ag tabhairt an t-aire céanna do phaistí uile na tíre. Caithfear stop a chuir leis na ciorruithe seo, dá bhrí sin tá muid ag iarraidh ar na Teachtaí Dála ar fad tacú le Bille Ghnó Phríobháideach Shinn Féin sa Dáil an tseachtain seo chun cinntiú go ndéantar sin."

Connect with Sinn Féin