Sinn Féin - On Your Side

Direct Provision needs to be scrapped, not supported – Ó Clochartaigh

1 July, 2015


Senator Trevor Ó Clochartaigh says the Direct Provision system, which has been condemned by experts, should be scrapped, rather than reformed. The Galway West – South Mayo Sinn Féin Junior Justice spokesperson was speaking after the publication of the report of the Working Group on the Protection Process.

Senator Ó Clochartaigh said:

“I am concerned that a discredited, privatised, profiteering accommodation system, dreamt up by Fianna Fáil, which has no statutory basis will now be given formal status by this government. The report does not seem to acknowledge that this institutionalised, state-sponsored abuse of human rights is part of the problem and should not be part of the solution.

“Far from being ‘Another Yes Equality Moment’ as proclaimed by Minister of State Aodhán Ó Ríordáin at it’s launch, it appears that the recommendations of the working group may well increase inequality, deprive asylum seekers of fundamental human rights and leave thousands to languish in inappropriate conditions for up to five years and more.

“Although the extension of oversight to the Offices of the Ombudsman and Children’s Ombudsman is to be welcomed, the pre-Ombudsman complaints procedure needs to be completely independent and confidential if it is to have any credibility.

“I would also like to have seen recommendations for the extension of Freedom of Information legislation and HIQA oversight to the Direct Provision system. I also believe the funding of all aspects of Direct Provision should be open to full scrutiny by the Public Accounts Committee as well as the Comptroller and Auditor General.

“Although proposals around  the Single Application process, which have been long awaited, are also welcome, I have concerns about the methodology being proposed for clearing the backlog and that they might not uphold fundamental internationally recognised, human rights and the status that they bring with them.

“If implemented, the findings will ensure the institutional longevity of this draconian and inhumane system and I call on the government to seek an alternative proposal which is more in fitting with international best practice in this field.”

Caithfear críoch seachas athchóiriú a dhéanamh ar an Soláthar Díreach – Ó Clochartaigh

Tá sé ráite ag an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh gur chóir deireadh a chuir, seachas athchóiriú a dhéanamh ar an gcóras Soláthar Díreach, atá cáinte ag saineolaithe.  Bhí urlabhraí sóisearach Dlí & Cirt Shinn Féin as Gaillimh Thiar- Maigh Eo theas ag labhairt ar fhoilsiú thuarascáil Grúpa Oibre an Rialtais ar an bPróiseas Tearmainn.

Deir sé:

“Tá imní orm go dtabharfaidh an rialtas seo stádas reachtúil anois do chóras mídhaonna, príobháidithe, brabasúil cóiríochta a chum Fianna Fáil. Ní fheictear dom go n-admhaíonn an tuairisc go bhfuil an mí-úsáid chearta daonna, institiúdaithe, stát-urraithe seo mar chuid lárnach den fhadhb agus nach féidir leis a bheith mar chuid den réiteach.  

“Tá sé seo i bhfad ó bheith mar ‘Léiriú eile den Tá Comhionannas’ mar a thug an tAire Stáit  Aodhán Ó Ríordáin air ag an seoladh. Feictear domsa go bhféadfadh na moltaí cur go mór leis an éagcothromaíocht, cearta bunúsacha daonna a bhaint de lucht iarrtha tearmainn agus go bhfágfar na mílte go dearóil i gcóiríocht mífheiliunach ar feadh cúig bhliana agus ós a chionn dhá bharr.  

"Cé go bhfáiltím roimh mholtaí go dtabharfar ról formhaoirsithe d’oifig an Ombudsman agus Ombudsman na Leanaí, caithfidh aon phróiseas gearáin réamh-Ombudsman a bheith iomlán neamhspleách agus faoi rún, má tá iontaoibh le bheith ag daoine as.

“Ba mhaith liom moltaí a bheith feicthe agam maidir le síneadh a chuir leis an Acht um Shaoráil Faisnéise  agus formhaoirisú HIQA chuig an gcóras Soláthar Díreach. Creidim freisin gur chóir go dtiocfadh an Soláthar Díreach faoi scáth Coiste na gCuntas Poiblí agus an tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste ó thaobh scrúdaithe maoinithe di.

“Cé go bhfáiltím roimh na moltaí maidir leis an bpróiseas Iarratais Aonair ar Thearmainn, tá imní orm maidir leis an mbealach atá dhá mholadh le líon na ndaoine atá ag fanacht ar chinneadh a laghdú agus go mb’fhéidir nach mbeifear ag comhlíonadh cearta bunúsacha daonna idirnáisiúnta, ná ag bronnadh an stádas iomlán a thagann leo.

“Má chuirtear na moltaí seo i bhfeidhm, cinnteoidh sin fadsaoil an chóras Soláthar Díreach, atá neamhdhaonna agus míthrócaireach agus iarraim ar an rialtas ag an bpoinnte seo scrúdú a dhéanamh ar cur chuige difriúil ar fad, a bheadh ag lui níos fearr le cleachtais barrfeabhais cearta daonna go h-idirnáisiúnta.”

Connect with Sinn Féin