Sinn Féin - On Your Side

Cruinniú úsáideach ag Liadh Ní Riada agus Martina Anderson le ionadaí ón rúnaíocht don Chairt Eorpach um Theangacha Reigiúnach nó Mionlaigh

8 July, 2015 - by Liadh Ní Riada MEP


Ag leanúint ar aghaidh ón 3ú agus ón 4ú monatóireacht de chuir i bhfeidhm an Chairt Eorpach um Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh, mhol Coiste na nAirí gur chóir don Bhreatain, mar ábhar tosaíochta, glacadh le polasaí cuimsitheach don Gaeilge agus iad a chuir i bhfeidhm, trí ghlacadh reachtaíocht a tabharfaidh cearta reachtúla do lucht labartha na Gaeilge.

Tar éis cruinniú le roinn Carál Ní Chuilín, bhuail Liadh Ní Riada FPE agus Martina Anderson FPE le Thorsten Afflerbach atá i gceannas ar an rúnaíocht den Chairt Eorpach um Theangacha Réigiúnacha nó mionlaigh, chun an moladh seo a phléigh agus freisin, conas gur féidir teangacha mionlaithe agus reigiúnach a chosaint agus a fhorbairt trí reachtaíocht oiriúnach a thabhairt chun cinn.

Ag caint i ndiadh an cruinniú, dúirt Liadh Ní Riada:

"Bhí an cruinniú seo úsáideach agus tá súil againn bualadh go luath, in aonacht le Carál,  le Dr Vesna Crnic-Grotic atá mar chathaoirelach den choiste ar Chairt Eorpach um Theangacha Réigiúnacha nó mionlaigh chun é seo a phléigh go sonrach.

"Gealladh Acht na Gaeilge mar chuid de Chomhaontú Naomh Aindriú agus an aidhm atá leis ná cearta agus comhionannas a chinntiú dóibh siúd a labharann an teanga.

“Féiniúlacht chultúrtha atá i gceist comh maith do an-chuid daoine a bhfuil cónaí orthu ar oileáin na hÉireann.

"Ní haon bagairt é d´aon duine caomhnú agus neartú na Gaoluinne.

''Feabhsóidh sé tuiscint d´éagsúlacht chultúrtha i ngach pobail.

''Ar an 10ú Feabhra 2015, sheol an tAire sa Roinn Cultúir, Ealaíon & Fóillíochta sa tuaisceart, Carál Ní Chuilín próiséas comhairliúcháin ar Acht na Gaeilge agus tuigim go bhfuil na mílte aighneachtaí faighte acu.

"Ba chóir an reachtaíocht seo a chuir i bhfeidhm chun cearta lucht labhartha na Gaeilge a chosaint."

Connect with Sinn Féin