Sinn Féin - On Your Side

HSE must clarify allegations of assault in Galway Roscommon mental health services – Ó Clochartaigh

9 July, 2015


Sinn Féin Senator Trevor Ó Clochartaigh is seeking clarification from the HSE around allegations that concerns raised by nursing staff around inappropriate safeguards for mental health patients went unheeded by management and that serious incidents have happened as a result.

Speaking today the Galway West- South Mayo Senator says:

‘Very serious concerns have been raised with me about extremely serious incidents that have allegedly happened under the structures of Galway-Roscommon HSE Primary Care management. I understand that union representatives had previously warned of inappropriate mixing of patients and that these warnings were not acted upon. I understand that it is felt that cutbacks to budgets and re-organisation of services have had an impact on the concerns being raised around patient and staff safety.

‘I am seeking clarification from HSE management at a national level whether such serious incidents have indeed occurred and if so, what is the nature and number of them. I would also like to know what steps the HSE has subsequently taken to ensure the safety of all patients under their care and staff in the Galway-Roscommon mental health services.

‘I would also like to know if the Mental Health Commission is aware of the concerns and if they have been involved in addressing them?

‘I think it is important that the workers representative organisations also make public statements in relation to these allegations, if they had a role in drawing them to the attention of the HSE management and when, also whether they are now satisfied that the concerns have been adequately addressed and whether they are confident that patients and staff can be assured that none of them are being put in unacceptable danger in the mental health services in Galway-Roscommon.’

Caithfidh an Fheidhmeannacht Sláinte líomhaintí maidir le h-ionsaithe i seirbhísí meabharshláinte Ghaillimh-Ros Comáin a shoiléiriú - Ó Clochartaigh

Tá Seanadóir Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh ag lorg soiléiriú ó Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte (FSS) maidir le líomhaintí gur léirigh banaltraí imní maidir le socraithe mí-chuí sábháilteachta d’othair meabhairshláinte, nár ghníomhaigh an bhainistíocht orthu agus gur tharla ionsaithe tromchúiseacha ina dhiaidh sin mar a bhíodar ag tuar.  

Ag labhairt do inniú deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo theas:

‘Tá imní thar a bheith mhór ardaithe liom faoi eachtraí iontach tromchúiseacha a maítear a tharla faoi struchtúir Chúram Phríomhúil Ghaillimh–Ros Comáin d’Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte. Tuigtear dom go raibh ionadaithe ceardchumainn tar éis foláireamh a thabhairt don bhainistíocht go rabhthas ag meascadh othair sna h-ionaid ar bhealach nach raibh feiliúnach agus nár ghníomhaigh siad le sin a chur ina cheart. Tuigim go gceaptar go raibh tionchar ag ciorruithe buiséid agus atheagar ar sheirbhísí ar na h-ábhair imní a bhí dhá léiriú ó thaobh sábháilteacht othair agus baill foirne.

‘Tá mé ag lorg soiléiriú ó bhainistíocht náisiúnta an Fheidhmeannacht ar tharla na h-eachtraí atá luaite, nó nár tharla, má tharla céard go díreach a thit amach agus cé mhéad uair ar tharla eachtraí? Ba mhaith liom fáil amach freisin cé na céimeanna atá glactha ag an FSS ó shoinn chun sábháilteacht na n-othar agus baill fóirne ar fad atá faoi scáth seirbhísí meabhairshláinte Ghaillimh–Ros Comáin a chinntiú?

‘Ba mhaith liom fios a bheith agam chomh maith an bhfuil an Coimisiún Sláinte Meabhrach ar an eolas faoin imní a léiríodh agus an raibh baint acu le dul i ngleic leis an scéal a cheartú?

‘Sílim go bhfuil sé tábhachtach go ndéanfadh eagraíochtaí ionadaíocha na n-oibrithe ráitis phoiblí freisin maidir leis na líomhaintí seo agus má bhí ról acu aird a tharraingt orthu le bainistíocht an FSS agus cathain? Freisin an bhfuil iontaoibh iomlán acu anois go bhfuiltear tar éis déileáil mar is ceart leis na líomhaintí agus an bhfuil siad muiníneach gur féidir leis na h-othair agus baill fóirne a bheith sásta nach bhfuil siad dhá chur i gcontúirt míchuí i seirbhísí meabhairshláinte Ghaillimh-Ros Comáin?’

Connect with Sinn Féin