Sinn Féin - On Your Side

Léiríonn Ní Riada a díoma maidir le leanúnachas an maolú teanga san Aontas Eorpach

14 July, 2015 - by Liadh Ní Riada MEP


I bpreasráiteas um thráthnóna tá sé deimhnithe ag an tAire Mc Hugh go mbeidh an Rialtas ag lorg comhaontú i gComhairle an Aontais Eorpaigh le haghaidh Rialachán ón gComhairle lena gcuirfear síneadh cúig bliana leis an maolú ón 1 Eanáir 2017, ag féachaint le deireadh a chur leis ar an 31 Nollaig 2021.

Agus í ag labhairt ón Bhruséil dúirt Ní Riada:

"Cé go gcuirim fáilte roimh aon céim a chuirfidh cúrsaí Gaeilge chun tosaigh, ní théann an togra atá ag an t-Aire Mc Hugh fada go leor. Mar bhean ón Ghaeltacht cuireann se díoma orm an easpa toil i leith ár dteanga. Tá díoma ollmhór orm an nuacht seo a chloisteáil. 

"Fuair an Ghaeilge stádas iomlán mar Theanga Oifigiúil agus Oibre siar i 2007 ach tá maolú déanta uirthi ó shin.  Ciallaíonn sé sin nach bhfuil oibleagáid ar na hInstitiúidí Eorpacha gach cáipéis a chuir ar fáil trí Ghaeilge agus leis an nuacht atá tagtha cun cinn um thráthnóna ní thiocfaidh athrú ar an scéal.

"Tá sé ráite acu go bhfuil sé i gceist acu  céimeanna a ghlacadh i dtaobh seirbhísí breise a chur ar fáil chun scóip an mhaolaithe a chúngú le linn na tréimhse sin. Beidh sé suimiúil le fheiceáil conas mar a éiríonn leo é seo a dhéanamh.  

"Dá gcuirfí deireadh le maolú na Gaeilge chruthófaí 188 bpost bainteach le chúrsaí ateangaireacht ar cúpla eurocent in aghaidh an duine gach bliain. 

"Ciallaíonn sé freisin go bhfuil baol ann nach éireoidh le aistritheoirí gaeilge atá cáilithe, post a aimsiú. Mar aon le sin tá baol ann go dtitfidh líon na ndaoine a dhéanfaidh staidéar ar an nGaeilge de bharr "nach bhfuil poist ar bith ar fáil". B´shin an leithscéal atá ag an rialtas- ´Sé sin nach bhfuil daoine cáilithe go leor cun na poist a líonú. 

"Tá sé ráite arís is arís eile agam go bhfuil éagsúlacht teangacha iontach againn ar fud fad na hEorpa. Cuireann an saibhreas is an éagsúlacht sin gliondar croí orm nuair a chloisim daoine á labhairt ina dteangacha dúchasacha. Creidim gur chóir na héagsúlachtaí a chosaint is a chaomhnú. Is trua mór é áfach nach bhfuil comhionannas ann maidir le úsáid tenagacha oifigiúla in Institiúidí na hEorpa.

"In ainneoin na nuachta seo, leanfaidh mé ar aghaidh ag lorg comhionannas d´ár dteanga anseo san Eorap."

Connect with Sinn Féin