Sinn Féin - On Your Side

Three times as many women joining Live Register as men – Senator Trevor Ó Clochartaigh

10 August, 2015


Three times as many women than men have joined the live register in the last three months, as the trend in unemployment has turned ominously upwards again, says Senator Trevor Ó Clochartaigh. In Galway and Mayo, twice as many women than men were added to the dole queues from April to June.

Speaking today the Sinn Féin Galway West-South Mayo representative said:

“The CSO figures for April-June contradict the Government spin that the economy has ‘turned the corner’. For the last three months we have seen a national increase month on month in Live Register figures.

“343,000 people were signing on in July which is twice as much as in 2008. If you add the number of people who are on so called ‘Job-Activation’ scheme, that jumps to a level of 20% of the labour force. Youth unemployment is still over 20% even though so many of our young people have been forced to emigrate.

“From April to June this year we had a 7.2% increase in women on the live register nationally compared to a 1.49% increase of men. In individual terms there was a state wide increase of 3110 men and a staggering 9859 women - three times as many women as men. 

“Here in the West an extra 1123 people signed on in Galway from April to June, with 473 people being added to the live register in Mayo for the same period. Two thirds of these were women in both counties.

“From April to June in Galway 734 women were added to the live register in comparison to 389 men. In Mayo it was 303 women compared to 170 men.

“At a time of year when you would expect employment figures to be going the other direction due to part-time and seasonal work opportunities becoming available, this is a worrying trend to see emerging.

“If you consider that over 600,000 people emigrated from Ireland in the last number of years you can see how the government’s policies have really failed Irish citizens when it comes to job creation and economic revival.

“This is particularly evident in the West of Ireland where emigration has been an even greater scourge and the historical lack of investment has made an economic recovery even more difficult.

“Much of the employment that has been created is in seasonal and part-time employment and at the lower end of the wage scale. People are not feeling the benefit in their wage packets while they are being asked to shoulder even more financial burden such as Property Taxes, USC and Water charges.

“The government needs to reverse these policies and take a more progressive approach, as has been proposed time and again through this crisis by Sinn Féin.”

Trí oiread an méid mná ag dul ar an gClár Beo ná fir – Ó Clochartaigh

Tá trí oiread an méid mná ag dul ar an gclár beo le cúpla mí anuas ná fir agus ardú suntasach ag teacht freisin ar an líon daoine dífhostaithe, a deir an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh. Ó Aibreán go Meitheamh i mbliana i nGaillimh agus Maigh Eo, cuireadh faoi dhó an méid ban ar an dól, le fir.

Ag labhairt do inniu, deir ionadaí Shinn Féin i nGaillimh Thiar – Maigh Eo Theas:

“Bréagnaíonn na staitisticí is déanaí ón Lár Oifig Staidreamh finscéalta an Rialtais faoin eacnamaíocht, go bhfuil ‘Coirnéal Casta’ againn. Le trí mhí anuas facthas ardú mí ar mhí ar lion na ndaoine atá ag dul ar an gClár Beo.

“Bhí 343,000 ag síniú i mí Iúil, dhá oiread an líon a bhí ann i 2008. Má chuireann tú leis sin líon na ndaoine ar scéimeanna ‘Gníomhachtaithe Saothair’, ardaíonn sin chuig 20% den lucht oibre. Tá líon na n-ógánach dífhostaithe os cionn 20% go leanúnach, in ainneoin an líon acu ar b’éigean dóibh dul ar imirce.

‘Ó Aibreán go Meitheamh i mbliana bhí ardú de 7.2% ar líon na mban ar an gclár beo go náisiúnta, i gcomparáid le h-ardú 1.49% do na fir. I dtéarmaí daonna sin ardú ar fud an Stáit de 3110 fear agus suim ollmhór de 9859 bean. Trí oiread an méid mná le fir.

"Anseo san Iarthar bhí 1123 daoine breise ag síniú i nGaillimh ó Aibreán go Meitheamh, le 473 breise ar an gclár beo i Maigh Eo don dtréimhse céanna - ba mná dhá thrian díobh seo i chaon chontae.

“Ó Aibreán go Meitheamh i nGaillimh cuireadh 734 bean leis an gclár beo, i gcomparáid le 389 fear. I Maigh Eo is 303 bean i gcomparáid le 170 fear a bhí ann.

“Ag am den bhliain nuair a bheifeá ag súil go n-ardódh figiúirí fostaíochta de bharr borradh a bheith faoin bhfostaíocht séasúrach agus páirtaimseartha, is ábhar mór imní é an treocht seo a bheith le feiceáil.

“Má thógann tú san áireamh gur imigh os cionn 600,000 duine ar imirce ón tír seo le blianta beaga anuas chomh maith, is léir go bhfuil polasaithe an rialtais seo i ndiaidh teip don saoránach ó thaobh cruthú fostaíochta agus na h-eacnamaíochta de.

“Tá sé seo rí-shoiléir in Iarthar na hÉireann, áit a bhfuil tionchar an imirce le brath i bhfad níos láidre agus tá an athfhás eacnamaíoch níos deacra de bharr easpa stairiúil infheistíochta sa réigiúin.

“Tá cuid mhór den fhostaíocht nua atá cruthaithe in obair séasúrach agus páirtaimseartha agus ag an leibhéal is ísle den scála pá. Ní airíonn daoine go bhfuil buntáiste breise ina gcuid pócaí, in ainneoin go bhfuiltear ag iarraidh orthu níos mó d’ualach airgeadais a iompar ó leithéidí an Cháin Maoine, an Muirear Sóisialta Uilíoch agus táillí uisce.

“Caithfidh an rialtas dul siar ar na cinntí seo agus cur chuige níos forásaí a ghlacadh, mar atá molta arís agus arís eile tríd an ghéarchéim seo, ag Sinn Féin.” 

Connect with Sinn Féin