Sinn Féin - On Your Side

Let’s mobilise once more to sink Irish Water – Ó Clochartaigh

25 August, 2015


Leagan Gaeilge thíos

Sinn Féin Senator Trevor Ó Clochartaigh is calling on citizens to mobilise for the Right2Water protest this Saturday and sink Irish Water once and for all.

Speaking today the Galway West-South Mayo Senator said:

‘It’s clear that the government strategy on water provision is floundering. Their approach from the outset has been completely shambolic and would almost be laughable if it weren’t for the millions of euros that have been wasted.

‘What the people of Ireland need is a functioning water and wastewater system that delivers high quality drinking water to all our citizens and plans for future needs in a strategic manner.

‘What this government have delivered is an administrative monstrosity in Irish Water, which is bloated with overpaid executives, has wasted taxpayers millions on ineffective metering schemes and has scrapped many important infrastructure improvements that were planned.

‘What we need is that the leaks are fixed so no more water is wasted. What we need is that lead pipes are replaced and water that is fit for consumption. What we need is to stop pumping raw sewage into our seas and watercourses to protect our environment.

‘The government are on the ropes in relation to this and we need to see as big a mobilisation as possible at this Saturday’s Right2Water protest in Dublin to send the message loud and clear that Water Charges must be scrapped, that the government need to admit their abject failure and cut their losses on Irish Water now.

‘I am urging the people of the West to do their bit by travelling to Dublin in large numbers to support the citizen lead Right2Water campaign which has been so successful up to now’.

‘You can check out www.right2water.ie for contact details for buses from your area.’

Baileoimís arís le hUisce Éireann a chur go tóin poill – Ó Clochartaigh

Tá Seanadóir Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh ag impí ar shaoránaigh na hÉireann bailiú arís ag an mhórshiúl ‘Right2Water’ ar an Satharn seo le hUisce Éireann a chuir go tóin poill ar deire thiar thall.

Ag labhairt dó inniu, deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas:

‘Tá sé soiléir go bhfuil straitéis an rialtais maidir le soláthar uisce ina phraiseach ar fad. Bhí an cur chuige a bhí acu ó thús, tosach go deire iomlán lochtach agus is údar gáíre a bheadh ann murach na milliúin euro atá curtha amú acu.

‘Séard a theastaíonn ónár gcuid saoránaithe ar fad ná córais uisce agus fuíolluisce a sholáthraíonn uisce le n-ól d’ardchaighdeán agus a dhéanann pleanáil d’ár gcuid riachtanais don todhchaí ar bhealach straitéiseach.

‘Séard atá faighte againn ón rialtas seo in Uisce Éireann ná ollphéist riaracháin, atá ag cur thar maoil le feidhmeannaithe ar thuarastail iomarcacha, a bhfuil na milliúin in airgead pobail curtha amú acu ar scéimeanna méadaraithe nach raibh gá leo agus a bhfuil tograí forbartha, tábhachtacha a bhí beartaithe caite sna fataí lofa acu.

‘Séard atá uainn ná go ndeiseofaí na píopaí pollta sa gcaoi nach gcuirtear a thuilleadh uisce amú. Séard atá uainn ná go gcuirfí píopaí nua in áit na bpíopaí luaidhe agus go mbeadh uisce inólta againn. Séard atá uainn ná go stopfaí ag cur séarachas amh amach sa bhfarraige agus sna srutháin agus go gcaomhnófaí an timpeallacht.

‘Tá an rialtas gar a bheith buailte maidir leis na h-ábhair seo agus ní mhór dúinn oiread daoine agus is féidir a bhailliú le chéile i mBaile Átha Cliath don mhórshiúil Right2Water ar an Satharn beag seo chun teachtaireacht láidir a thabhairt dóibh gur chóir deireadh a chuir le táillí uisce, go gcaithfidh an rialtas glacadh leis go bhfuil teipthe go h-iomlán ar an gcur chuige a ghlac siad agus gur chóir deireadh a chuir le hUisce Éireann anois.

‘Tá mé ag impí ar mhuintir an Iarthar anois a gcion féin a dhéanamh agus taisteal go Baile Átha Cliath le seasamh leis an bhfeachtas pobalbhunaithe Right2Water a raibh an oiread rath air go dtí seo.

‘Is féidir leat www.right2water.ie a sheiceáil le sonraí a fháil faoi bhusanna ó do cheantar féin.’

Connect with Sinn Féin