Sinn Féin - On Your Side

Ó Donnghaile chun bualadh le hOllscoil Uladh fá thodhchaí Chéim na Gaeilge

7 September, 2015 - by Mairead O’Donnell


Dúirt an Comhairleoir Niall Ó Donnghaile inniu go bhfuil sé chun bualadh le Leas-Seansailéar Ollscoil Uladh faoi chiorrú cúrsa lánaimseartha de chéim na Gaeilge i gcampas Bhéal Feirste.

Dúirt an tUasal Ó Dhonnghaile;

“Beidh níos mó ná Gaeil Bhéal Feirste buartha faoin chinneadh seo atá glactha ag an Ollscoil.

“Is léir go bhfuil ráchairt agus éileamh suntanasach ann don chúrsa seo agus is doiligh a chreidbheál go mbeadh duine ar bith ag iarraidh deireadh a chur leis, go háirithe nuair a dúirt Suirbhé Náisiúnta na Mac Léinn 2014/15 (NSS), gur éirigh leis an chúrsa lánaimseartha Gaeilge seo i mBéal Feirste 100% sástacht a fháil ag an dream a chríochnaigh an cúrsa i mbliana.

“Níl sé inghlactha go mbeidh ceathrar daoine anois gan phost mar gheall ar an chinneadh cúrsa amháin a lonnadh i gCúil Raithin – tá an Ollscoil in ainm is a bheith freagrach as folláine shaol acadúil na cathrach ach is léir sa chás seo go bhfuil muid ag cailleadh amach.

“Is é Béal Feirste croí-lár athbheochán na Gaeilge agus tá an Gaeloideachas ag dul i méid an t-am ar fad.

“Tá sé go hiomlán dochreidte mar sin de go mbeadh an Ollscoil and an t-Aire Fostaíochta agus Foghlama, Stephen Farry ag iarraidh deireadh a chur leis. An bhfuil siad á rá go bhfuil orainn daoine óga, cumasacha a chailleadh go Gaillimh agus Baile Átha Cliath? Cén cinéal teachtaireachta é sin?

“Cuireann mic léinn leis an tsaol i gcathair ar bith agus is léir go gcuireann an cúrsa Gaeilge le saol acadúil, cultúrtha, eacnamaíochta agus sóisialta Bhéal Feirste.

“Tá mé chun bualadh le hOllscoil Uladh chomh luath agus is féidir leis na hábhair seo a phlé.

“Tá dualgas orainn ar fad seasamh in éadan na dTóraithe i Londain atá ag gearradh agus ag ionsaí buiséad na Sé Chontae.

“Tá feachtas ciniciúl s’acu anois ag blathnú i leithéad de na hionsuithe seo.” 

Connect with Sinn Féin