Sinn Féin - On Your Side

Where’s the government plan to bring our emigrants home? – Ó Clochartaigh

17 September, 2015


Leagan Gaeilge Thios - Irish Version Follows

The latest OECD figures which show that one in six Irish born people live abroad, highlights the need for the Government to put a plan in place to encourage and support our emigrants to return, according to Sinn Féin Diaspora spokesperson, Senator Trevor Ó Clochartaigh.

Speaking today, he says:

“The government is great at organising ‘feelgood’ PR events for the diaspora, but is failing miserably in providing real opportunities for our emigrants to return home. They haven’t done anything concrete either in relation to ensuring parliamentary representation and voting rights here for Irish citizens abroad.

“Ireland has the greatest proportion of any of the OECD countries of its citizens born here living abroad. This is a direct result of the disastrous economic policies of this and the previous government who used emigration to take the economic pressure off and drive our people away in search of work.

“We need concrete policies and a cross departmental approach from our government to encourage and allow these citizens to return. This needs to have a regional approach to ensure that emigrants from rural areas have equal opportunities to return home.

“And for those who aren’t in a position to return, we need to ensure that they have a right to vote and to be represented in the Dáil and the Seanad, so that they can influence policy and politics in their home country in the years to come.”

Cá bhfuil plean an rialtais lenár n-imircigh a thabhairt abhaile? – Ó Clochartaigh

Léiríonn na figiúir is déireanaí ón OECD, a thaispeánann go maireann duine as gach seisear a rugadh in Éirinn thar lear, an gá atá ann go gcuirfeadh an Rialtas plean in áit lenár n-imiricigh a spreagadh chun filleadh abhaile, dar le h-urlabhraí Diaspóra Shinn Féin, an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh.

Ag labhairt dó inniu deir sé:

“Tá an rialtas thar cionn ag eagrú ócáidí móra poiblíochta don diaspóra, ach tá ag teip go h-iomlán orthu maidir le deiseanna dáiríre a chruthú le gur féidir le h-imircigh Éireannacha teacht abhaile. Níl aon cheo deimhnitheach déanta acu ach an oiread le cinntiú go mbeadh ionadaíocht parlaiminteach nó cearta vótála ag saoránaithe Éireannacha thar sáile.

“Tá an líon is mó sna tíortha OECD againne de shaoránaithe a rugadh anseo, ach a chónaíonn thar sáile. Tá sé seo mar thoradh ar na polasaithe tubaisteacha eacnamaíocha a chur an rialtas seo agus an ceann a chuaigh rompu i bhfeidhm, a d’úsáid an imirce mar dheis chun an brú eacnamaíoch a mhaolú agus a dhíbir an oiread sin de mhuintir na hÉireann le dul ar thóir oibre i dtíortha i gcéin.

“Tá ga le polasaithe cinnte agus cur chuige tras-rannach ón Rialtas le spreagadh agus cuidiú a thabhairt dár n-imircigh filleadh. Ní mhór go mbeadh cur chuige réigiúnach ann chun cinntiú go bhfuil na deiseanna céanna ag daoine chun filleadh chuig na ceantair tuaithe.

“Agus dóibh siúd nach bhfuil in ann teacht ar ais faoi láthair, caithfidh muid cinntiú go mbeidh cearta vótála acu agus ionadaíocht cuí sa Dáil agus Seanad, sa gcaoi gur féidir leo tionchar a imirt ar pholasaithe agus an pholaitíocht ina dtír dhúchais sna blianta atá amach romhainn.” 

Connect with Sinn Féin