Sinn Féin - On Your Side

Junior Cert reform show the lack of respect this government has for the Irish Language – Ó Clochartaigh

18 September, 2015


Leagan Gaeilge Thios - Irish Version Follows

Sinn Féin Senator and spokesperson for the Irish language, Trevor Ó Clochartaigh, has  today voiced his extreme concern that the Government may be doing irreparable damage to the Irish language as a living language by downgrading the oral component of the new Junior Cert exam , due to roll out for Irish in 2017.

Senator Ó Clochartaigh said:

“If this Government is serious about maintaining Irish as a living language, it must ensure that any syllabus reform in respect of Irish would make it more communicative and that there would be a shift in the balance of marks awarded in examinations in favour of oral competence.

“We are concerned about the decision of the Department of Education and Skills in the south to replace the state oral examination for Junior Certificate Irish with an in-class oral assessment.

“It is our understanding that there is no national standard in place to give teachers assessing spoken Irish in the classroom a clear benchmark.

“It is not clear why the Department have decided to have this marked by the teachers, but the practical exams of other Junior Cycle subjects, such as the performance element of the Music exam, will be marked by the SEC.

“There must be a national assessment standard put in place as well as sufficient training for teachers who are currently employed in schools.

“It is crucial that there is no downgrading of oral Irish.

“We note that Conradh na Gaeilge are seeking a meeting with the Minister for Education and we would call on Jan O’Sullivan TD to engage on this matter, as well as Irish teachers working on the ground.

 “This decision is further proof of the downgrading of our national language by the Government. It is the kiss of death for Irish as a living language.  As the old proverb says ‘speaking a language is it’s life blood’. Beatha Teanga í a labhairt.” 

Easpa measa don Ghaeilge léirithe ag an Rialtais maidir le leasúchán an Teastas Shóisearaigh nua – Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh

Deir an Seanadóir  agus urlabhraí Gaeilge Shinn Féin inniú gurbh é an cloch is mó ar a pháidrín inniú ná an damáiste tubaisteach atá ar intinn an Rialtais a dhéanamh don nGaeilge, leis an scéal a fógraíodh  i rith na seachtaine go n-íosghrádfar an scrúdú béil don Teastas Sóisearach nua a thiocfaidh ar an bhfód  i 2017.

Deir an Seanadóir Ó Clochartaigh:

“Má tá an Rialtais seo lán dáiríre faoin  teanga a chaomhnú mar theanga bheo tá sé de dhualgas orthu a áirithiú go mbronntar cothromaíocht na marcanna  i scrúdaithe Stáit  i bhfábhar cumais bhéil agus go gcuirtear béim ar an nGaeilge a dhéanamh níos cumarsáidí, go háirithe nuair atá leasú siollabais i gceist.

“Tá imní orainn maidir le cinneadh na Roinne Oideachais agus Scileanna ó dheas  measúnú ranga  a chur in ionad scrúdú béil oifigiúil Stáit don don Theastas Sóisearach Leasuithe ó 2017 ar aghaigh.

“De réir dealraimh níl caighdéan comónta aontaithe  chun tagarmharc soiléir a thabhairt do mhúinteoirí  a chabhródh leo is iad   i mbun measúnú ranga.

“ Ní léir dúinn afách cén fáth gur chinn an Rialtas ar mheasúnú ranga in ionad measúnú oifigiúil Stáit  I dtaobh na  Gaeilge  de  ach tá sé  i gceist go mbeadh scrúduithe  praicticiúla eile mar shampla  an ceol marcáilte ag an Roinn.

“Tuigimid go mbeidh Conradh na Gaeilge ag labhairt leis an Aire Oideachais agus scileanna agus impímid ar Jan O Sullivan droim ar ais a dhéanamh ar an gcinneadh  seo.

“Tá sé ríthabhachtach nach mbeadh  aon ísliú stádais  ag an nGaeilge ach is cruthúnas é an cinneadh seo go bhfuil an Rialtas ag déanamh neamhaird ar an nGaeilge arís.

“Is buile báis é don Ghaeilge mar theanga bheo. Mar a deir an seanfhocal ‘beatha teanga í a labhairt’.” 

Connect with Sinn Féin