Sinn Féin - On Your Side

The Government is trying to clear out the Islands – Senator Ó Clochartaigh

24 September, 2015


Leagan Gaeilge thíos – Irish version below

Sinn Féin spokesperson on Rural Affairs, Senator Trevor Ó Clochartaigh, is seeking clarity in relation to the government’s policy on the islands.

Speaking in the Seanad today, Senator Ó Clochartaigh said:

“I want to find out, why are the government continually attacking the islands?

“The mess that was made in relation to the air service to the Aran Islands is only one part of the story.

“There are long-standing difficulties around the securing of health services, with specialised therapeutic and support services particularly hard to attain.

“The socio-economic infrastructure is also being destroyed and Comhar na nOileáin Teo is being undermined.

“I understand that there will be a significant reduction on the resources that are available to the islands section of the department as well, something which suggests that emphasis on island-related matters has diminished under the watch of this government.

“A debate on policy in relation to the islands is badly needed in order to stop this decline, and to give recognition and appropriate support to the islands. We must keep these communities alive, vital and viable, but it’s clear the government doesn’t want a debate on this issue.”

An Rialtais ag iarraidh na h-Oileáin a bhánú - Ó Clochartaigh


Tá urlabhraí tuaithe Shinn Féin, an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh ag iarraidh soiléiriú maidir le polasaí oileánda an Rialtais.

Ag labhairt dó sa Seanad inniu deir sé:

'Ba mhaith liom fáil amach cén fáth an bhfuil an ionsaí leanúnach ar bun ag an rialtas seo in aghaidh na h-oileáin?

'Níl sa phraiseach atá ag tarlú maidir leis an tseirbhís aeir go hÁrainn ach gné amháin den scéal seo.

'Tá ciorruithe déanta ar sheirbhísí farantóireachta. Tá fadhbanna le soláthar ábhar oideachais - go h-áirithe maidir le múinteoirí i scoileanna cosúil le Scoil Náisiúnta Inis Meáin.

'Tá deacrachtaí rialta ann maidir le bun seirbhísí sláinte a sholáthar, gan trácht ar sheirbhísí speisialtóireachta teiripe agus tacaíochta.

'Tá an bonneagar socheacnamaíoch dhá scriosadh chomh maith agus an bonn dhá bhaint de Chomhar na nOileáin Teo.

'Tuigtear dom go bhfuil laghdú suntasach ar na h-acmhainní atá ar fáil do rannóg oileánda na roinne chomh maith - rud a thabharfadh le fios go bhfuil an bhéim ar chúrsaí oileánda ag dul i léig le blianta anois faoi scáth an rialtais seo.

'Tá díospóireacht faoi pholasaí oileánda ag teastáil go géar uainn leis an mheath seo a stopadh agus an chun an t-aitheantas agus tacaíocht cuí a thabhairt do na h-oileáin leis na pobail a choinneáil beo, bríomhar agus inmharthanach iontu ach ní léir go bhfuil an rialtas sásta a leithéad seo de dhíospóireacht a bheith acu.’

Connect with Sinn Féin