Sinn Féin - On Your Side

Psychiatric services at breaking point in Galway again – Ó Clochartaigh

6 October, 2015


Leagan Gaeilge thíos - Irish version below

 Psychiatric services in University Hospital Galway are at breaking point and the Government has to deliver on its promises before we have another tragedy, according to Sinn Féin Senator Trevor Ó Clochartaigh.

Speaking today the Galway West – South Mayo Senator says:

‘I understand that due to cutbacks across the region that the acute psychiatric unit is in absolute crisis again at present. This is despite previous commitments from Minister for Mental Health, Kathleen Lynch, on foot of previous industrial action by nurses, to provide the staffing and supports necessary to deal with the number of patients using the service and the nature of their illnesses.

‘I understand that there are very serious health and safety issues in the unit at present which must be addressed immediately. The unit was completely understaffed at the weekend and the managers responsible for rectifying the situation were nowhere to be found.

'I am told that despite a new purpose built unit lying empty that staff and patients are being asked to use a unit which is simply not fit for purpose.

‘I believe people close to the service are being gagged about speaking out but they tell me that lives are in danger here. We shouldn’t need another tragedy in relation to this unit for the hospital group and the government to live up to their commitments.

'I am astounded that none of the Consultant Psychiatrists working in the service have voiced their concerns in relation to these issues and the unions are also very quiet on the matter and I call on them to make their opinions known.

‘Staff in the unit staged a walkout in May over their concerns about staffing levels and health and safety in the unit. Promises were made that the issues would be resolved by August. But it appears that this has not happened and that staff and patients safety is at risk as a result. This is completely unacceptable and Minister Lynch needs to have the situation rectified immediately.

ENDS

Géarchéim ollmhór arís i seirbhísí síciatracha na Gaillimhe – Ó Clochartaigh

Tá seirbhísí síciatracha ag Ospidéal na hOllscoile Gaillimh ar tí cliseadh agus caithfidh an Rialtas seasamh leis na gealltanais a thug siad, sula dtarlóidh tragóid eile, dar le Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh.

Ag labhairt do inniu, deir Seanadóir Ghaillimh Thiar - Maigh Eo Theas:

‘Tuigtear dom go bhfuil éigeandáil ollmhór san aonad géarchúram síciatrach arís mar thoradh ar chiorruithe trasna an réigiúin. Seo ainneoin gur thug an tAire a bhfuil cúraimí Meabhairshláinte uirthi, Kathleen Lynch gealltanais, i ndiaidh do na h-altraí dul i mbun aighneas thionsclaíoch, go gcuirfí breis altraí agus acmhainní ar fáil chun freastal ar líon na n-othar atá ag úsáid na seirbhíse agus ag tógáil castacht a gcuid tinneas san áireamh.  

‘Táthar ag tabhairt le fios dom go bhfuil imní iontach mór ann faoi láthair maidir le cúrsaí sláinte agus sábháilteachta san aonad a chaithfear a réiteach láithreach. Is cosúil nach raibh leath a ndóthain altraí ar fáil ag an deireadh seachtaine don aonad agus nach raibh tásc ná tuairisc ar na bainisteoirí atá in ainm is a bheith freagrach as an tseirbhís. 

‘In ainneoin go bhfuil aonad nua as an bpíosa, déanta go speisialta don obair seo in aice láimhe, deirtear liom go bhfuiltear fós ag cur iachaill ar othair agus baill foirne úsáid a bhaint as sean-ionad nach bhfuil feiliúnach a bheag ná a mhór don gcúram seo.

‘Tá mé den tuairim go bhfuil cosc dhá chuir ar dhaoine labhairt amach faoi seo agus deirtear liom go bhfuil beatha daoine dhá chur i mbaol anseo. Níor chóir go dteastódh tragóid eile bainteach leis an aonad seo le go ndéanfaí rud éigin le go gcomhlíonfaidh an rialtas a gcuid geallúintí.

'Tá an-iontas orm nach bhfuil focal ráite ag na Síciatraithe Comhairleacha faoi seo ar fad agus go bhfuil na ceardchumainn thar a bheith ciúin ar an ábhar chomh maith. Tá mé ag glaoch anois orthu chun ráiteas a dhéanamh ina leith seo chun soiléiriú cá seasann siad. 

‘Chuaigh baill fóirne san aonad i mbun aighneas thionsclaíoch i mí na Bealtaine seo caite mar gheall ar an imní a bhí orthu faoi chúrsaí sláinte agus sábháilteachta agus na leibhéil foirne san aonad. Tugadh le fios dóibh go mbeadh réiteach ar an scéal faoi mhí Lúnasa. Ach, is cosúil nach bhfuil sé seo tar éis tarlú agus go bhfuil baol ann go leanúnach anois do na h-othair agus baill foirne mar gheall air seo. Ní féidir glacadh leis seo agus caithfidh an tAire Lynch beart de réir a briathar a dhéanamh agus an scéal seo a chur ina cheart láithreach.’

Connect with Sinn Féin