Sinn Féin - On Your Side

Comhoibriú idir Gaeil pléite i gCarn Tochair

9 October, 2015 - by Rosie McCorley


Bhí cruinniú idirghníomhach i gCarn Tóchair, Co Dhoire inniu chun na chéad chéimeanna eile don Ghaeilge a phlé. 

Bhí grúpaí agus gníomhaithe Gaeilge ó eagrais éagsúla ar fud na Sé Chontae i láthair ag an chruinniú, chomh maith leis na ceanneagrais Ghaeilge a bhfuil sainchúraim náisiúnta acu i leith na teanga.

Dúirt urlabhraí Gaeilge Shinn Féin, Rosie McCorley CTR, a reachtáil an imeacht go raibh sé soiléir ón scaifte mór go raibh riachtanas le chomhoibriú san am atá le teacht.

Dúirt sí,

"Is cinnte gurbh fhiú an cruinniú a bheith againn inniu. Tá muid buíoch don réimse mór grúpaí a tháinig chun páirt a ghlachadh sa chruinniú, idir ghrúpaí áitiúla agus náisiúnta araon.

"Bhíothas ag caint ar réimse mór ábhair mar a bheifí ag súil leis. Acht na Gaeilge, cearta dlíthiúla, cúrsaí maoinithe, easpa measa atá le feiceáil agus le cluinstin ó dhaoine ar leith, bhí siad sin uilig san áireamh.

"D aithin an cruinniú an tábhacht a bhaineann, agus a bhainfidh amach anseo, le comhoibriú i measc na ngrúpaí Gaeilge agus le feachtasaíocht pobail ar son na Gaeilge.

"I dtaca le Sinn Féin de, leanfaidh muid linn ag cur na Gaeilge cinn. Tá muid ag dúil go mór le tuilleadh deiseanna mar seo a chur ar fáil chun éisteacht le hionadaithe ó phobal na Gaeilge.”

Connect with Sinn Féin