Sinn Féin - On Your Side

Budget 2016 an Insult to Rural Ireland – Ó Clochartaigh

13 October, 2015


Leagan Gaeilge Thios - Irish Version Follows

Sinn Féin Senator Trevor Ó Clochartaigh has today hit out at the Government’s failure to invest in Gaeltacht and rural areas under Budget 2016.

Speaking from Leinster House, the Senator said:

“The record of this Government in respect of rural Ireland has been disgraceful and I am hugely disappointed that Budget 2016 has not included one measure to address the challenges faced by rural communities across the state.

“Despite the fact that the rate of poverty among rural dwellers has increased significantly under the watch of the current Government and the west of Ireland has continued to suffer neglect and lack of investment, this Government chose to ignore the needs of rural Ireland in today’s Budget.

“In my view, Budget 2016 demonstrates clearly the Government’s lack of vision for a Fair Recovery that spreads further than the large urban centres. It is an insult to Rural Ireland.

“Sinn Féin set out a wide range of measures that would have had a real impact on rural communities - an additional 500 places on the Rural Social Scheme, the restoration of Farm Assist, the provision of 1,000 Garda training places and a Telephone allowance of €9.50 per month to allow elderly people living on their own to access panic alarms.

“Our ambitious Capital Programme would also have seen an additional €100 million for the investment in critical infrastructure projects such as roads and infrastructure, which would have ensured that rural Ireland would have been more attractive to investors and businesses.

“We proposed a range of measures to support the Irish Language and the development of Gaeltacht areas including additional funding to the Údaras na Gaeltachta Capital Fund Grant and Irish language Community schemes.

“This Government did not take even one measure on board and instead has copper fastened the neglect of rural Ireland in today’s Budget.” 

Buiséad 2016 maslach do Thuaithe na hÉireann 

Tá cáineadh láidir déanta ag Seanadóir Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh inniu ar theip an Rialtais infheistíocht breise a dhéanamh sna ceantair tuaithe agus Gaeltachta mar chuid de Bhuiséad 2016.

Ag labhairt dó inniu as Teach Laighean deir an Seanadóir:

“Tá cur chuige an Rialtas seo maidir leis na ceantair tuaithe náireach agus tá díomá an-mhór orm nach bhfuil oiread agus gníomh amháin i mBuiséad 2016 atá dírithe ar dhul i ngleic leis na dúshláín atá roimhe pobail tuaithe ar fud an stáit.

“In ainneoin an ráta bochtaineachta imeasc muintir na tuaithe a bheith méadaithe go mór faoi scáth an rialtas reatha seo, táthar ag leanúint den easpa infheistíochta agus faillí ar iarthar na tire agus shocraigh an rialtas seo neamháird a dhéanamh ar thuaithe na hÉireann i mbuiséad an lae inniu.

“I mo thuairim, léiríonn Buiséad 2016 easpa físe an rialtais seo maidir le Téarnamh Cothrom a mbeadh tionchar aige lasmuigh de na ceantair uirbeacha. Is masla atá ann do thuath na hÉireann.

“Leag Sinn Féin amach inár Buiséad Malartach raon leathan do mhiosúir a mbeadh tionchar mhór acu ar phobail tuaithe – 500 áit bhreise ar na Scéimeanna Sóisialta Tuaithe, Sochar Feirme a thabhairt ar ais, 1,000 ionad oiliúna breise do Ghárdaí agus liúntas teileafón breise do €9.50 sa mhí a chuirfeadh ar chumas seanóirí a chónaíonn astu féin aláraim rabhaidh a bheith acu.  

“Chinnteodh ár moltaí dúshlánacha caiteachas breise de €100m le h-infheistiú i dtionscnaimh chriticiúla infreastruchtúr ar nós boithre agus tograí eile a dhéanfadh na ceantair tuaithe  níos tarraingtí d’infheisteoirí agus lucht gnó.

“Mhol muid raon leathan de mhiosúir a thacódh leis an nGaeilge agus forbairt bhreise do na ceantair Ghaeltachta chomh maith le maoiniú breise do Chiste Caipitil Údarás na Gaeltachta agus do na Scéimeanna Teanga Pobalbhunaithe.

“Níor thóg an Rialtas oiread agus ceann amháín do na moltaí seo ar bord agus ina ionad sin tá siad taréis deimhniú go ndéanfar tuilleadh faillí ar cheantair tuaithe na hÉireann le buiséad an lae inniu”. 

Connect with Sinn Féin