Sinn Féin - On Your Side

Doughiska – Roscam needs more support from the state – Ó Clochartaigh

15 October, 2015


Sinn Féin Senator Trevor Ó Clochartaigh is calling on the Government and local authorities to give more support to the communities of Doughiska and Roscam.

The party’s candidate in Galway West – South Mayo in the forthcoming general election says:

‘Areas such as Doughiska – Roscam on the east of Galway city are constantly playing catch-up due to appalling forward planning by the state in relation to urban development.

‘This area has a huge and very vibrant and diverse population. I met recently with representatives from ARD Family Resource Centre who are doing fantastic work on very meagre resources. I am calling on the government to give them more support so that they can service this community even better.

‘They have raised a number of local issues with me, which my colleague City Councillor Mairéad Farrell and myself are engaging with the authorities on.

‘We have raised the level of Community policing with the Chief Superintendent. He has confirmed that two part-time Community Gardaí are being replaced with one fulltime member and that other resources are being used to support the community in Doughiska – Roscam. While welcoming this we will be asking for more supports to be put in place.

‘I am encourage also that the Chief Superintendent is going to support our call that Galway City Joint Policing committee consider the installation of proper lighting an CCTV at the astroturf pitches to ensure that they are safe for all users and that any anti-social behaviour in this area is discouraged. Sinn Féin are also calling for support from the City Council in the maintenance of the pitches as well.

‘In addition, we have contacted the Minister for Education to ask her to review the status of the primary and secondary schools in the area in relation to DEIS status. We believe that the socio-economic profile of the community in Doughiska – Roscam highlights the need for increased resources such as those available through DEIS and that these communities need these to be put in place to give the children of the area equality of provision.

‘We have also asked Minister O’Sullivan to clarify what the status of the application for a second primary school for the area is. The huge demographic pressure locally warrants an increase in school provision and I would hope that this could be progressed much more quickly’.

‘The community in Roscam – Doughiska deserve public services which serve their needs better and the state has a duty to deliver on their responsibilities in a fair and equitable manner’, says Ó Clochartaigh.

ENDS

Tuilleadh tacaíocht Stáit ag teastáil i nDeochuisce - Ros Cam - Ó Clochartaigh

Tá Seanadóir Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh ag iarraidh ar an Rialtas agus na h-údaráis áitiúla tuilleadh tacaíochtaí a thabhairt do phobail Deochuisce agus Ros Cam.

Deir iarrthóir an pháirtí i nGaillimh Thiar – Maigh Eo theas san olltoghchán atá le teacht:

‘Tá ceantair cosúil le Deochuisce – Ros Cam ar imeall thoir chathair na Gaillimhe ag iarraidh breith suas ar fhorbairtí a rinneadh mar chuid d’fhíor-dhroch réamh phleanáil uirbeach de chuid an stát seo. 

‘Tá daonra fíor-ard, an-bhríomhar agus ilghnéitheach sa gceantar seo. Chas mé le déanaí le h-ionadaithe ón Ionad Tacaíochta Teaghlaigh ARD atá ag déanamh obair na gcapall ar acmhainní fíor-theoranta ansin. Tá mé ag impí ar an rialtas breis tacaíochta a thabhairt dóibh le cur ar a gcumas seirbhís níos fearr arís a chur ar fáil do phobal na h-áite.

‘Tá roinnt ceisteanna áitiúla ardaithe acu liom agus tá mé ag obair le mo chomhleacaí, an Comhairleoir Cathrach Mairéad Farrell, len iad a ardú leis na h-údaráis cuí.

‘Tá ceist na nGardaí Pobail luaite againn leis an bPríomh Cheannfort. Tá sé deimhnithe aige sin dúinn go bhfuil Garda lánaimseartha pobail anois ag feidhmiú in ionad an bheirt Garda pobail páirtaimseartha a bhí ann go dtí seo agus go bhfuil siad ag cur acmhainní eile ar fáil chun tacú le pobal Deochuisce – Ros Cam. Cé go bhfáiltíonn muid roimhe seo, beidh muid ag coinneáil brú air chun cur leis na h-acmhainní seo.

‘Tugann sé ugach dom go bhfuil an Príomh Cheannfort chun tacú leis an éileamh atá déanta againn go ndéanfaidh Comhchoiste Póilíneachta na Cathrach meastóireacht ar an ngá atá ann le soilse agus córas teilifíse ciorcaid dúnta a fheistiú ag na páirceanna astro san áit, chun cinntiú go bhfuil siad sábháilte do cách agus nach mbeadh iompar míshóisialta ar bun ann. Tá Sinn Fein ag iarraidh ar an gComhairle Cathrach cabhrú le cothabháil na bpáirceanna seo chomh maith.

‘Sa bhreis ar seo, tá teagmháil déanta againn leis an Aire Oideachais ag iarraidh uirthi athbhreithniú a dhéanamh ar stádas an bhunscoil agus meánscoil áitiúil ó thaobh san clár DEIS di. Creideann muid de bharr comhdhéanamh socheacnamaíoch an cheantair Deochuisce – Ros Cam go bhfuil cás láidir ann go gcuirfí breis acmhainní tríd an gclár DEIS ar fáil sna scoileanna le cinntiú go bhfuil cothromaíocht dhá fháil ag páistí an cheantair ó thaobh soláthar oideachais di.

‘Tá iarrtha againn ar an Aire O’Sullivan chomh maith, soiléiriú a thabhairt ar an iarratas ar bhunscoil bhreise a thógáil sa gceantar. Léiríonn an brú ollmhór déimeagrafach sa gceantar an gá atá ann le soláthar breise scoile a chuir ar fáil agus bheadh súil agam go gcuirfí dlús leis an éileamh seo go tapaigh.

‘Tá seirbhísí stáit dlite ag pobal Deochuisce – Ros Cam a fhreastalaíonn ar an éileamh atá ann dóibh agus tá dualgas ar an stát a gcion féin a dhéanamh chun iad seo a chur ar fáil ar bhealach atá cothrom agus faireáilte’, dar le Ó Clochartaigh.

Connect with Sinn Féin