Sinn Féin - On Your Side

Heroin fuelled robberies in Knocknacarra must be stopped – Ó Clochartaigh

19 October, 2015


Leagan Gaeilge Thíos - Irish Version Follows

Senator Trevor Ó Clochartaigh is calling for more resources to be made available to apprehend a small gang of thieves, believed to be high on drugs, who are terrorising local residents and engaging in spates of robberies in the Knocknacarra area of Galway.

Speaking today he says:

‘I understand that this small group of dangerous individuals are well known to Gardaí and local residents, have been apprehended and released on bail and have then gone on to commit further crimes.

‘I spent a number of hours with a local person over the weekend whose house has been targeted three times in the last month. Their house was ransacked and most of their valuables were taken. The person spotted the gang and followed them to where they are believed to have stashed the goods they stole and called Gardaí. They have since been threatened and intimidated by the members of this gang and are now afraid to freely walk the streets of Knocknacarra alone.

‘I am told that the Gardaí are extremely frustrated that when these individuals are apprehended, charged and brought before the courts that they are subsequently released on bail to continue their drug-fuelled burglary sprees.

‘I am calling on the Minister for Justice to liaise with Garda authorities to ensure that these thieves are stopped. Whether this means more resources being made available locally to deal with the specific individuals in question here, or changes in legislation to ensure that serial offenders such as these are not in a position to do more harm, that needs to be done as a matter of urgency.

‘I am told that an increase in heroin use is thought to be exacerbating this situation as well and we also need to ensure that proper resources are available in communities to ensure that this is not allowed to spread’.

Caithfear Robálacha lucht hearóin i gCnoc na Cathrach a stopadh– Ó Clochartaigh

Tá an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh ag iarraidh go gcuirfí acmhainní breise ar fáil chun breith ar bhuíon beaga gadaithe, a chreidtear a bheith ‘ard’ ar dhrugaí, atá ag déanamh imeaglú ar áitritheoirí áitiúla agus iad i mbun sraitheanna de robálacha i gceantar Cnoc na Cathrach i nGaillimh.

Ag labhairt dó inniu deir sé:

‘Tuigtear dom go bhfuil eolas mhaith ag na Gárdaí agus muintir na h-áite ar an mbuíon beag daoine contúirteacha seo, gur gabhadh agus gur cúisíodh iad agus nuair a scaoileadh amach ar bhannaí iad go ndeachaigh siad i mbun coiriúlachta ar an bpointe arís.

‘Chaith mé cúpla uair a chloig i gcuideachta duine áitiúil ag an deireadh seachtaine ar díríodh ar an teach atá acu trí h-uaire le mí anuas. Réabadh an tí agus tógadh formhór a gcuid rudaí luachmhara.   Chonaic an té seo an dream a bhí i gceist agus lean iad chuig teach tréigthe a bhí in úsáid acu agus chur fios ar na Gardaí. Tá bagairtí agus imeaglú déanta ag baill den bhuíon coirpeach seo orthu ó shoin agus tá faitíos ar an duine seo sráideanna Cnoc na Cathrach a shiúl astu féin faoi láthair.

‘Deirtear liom go bhfuil frustrachas ollmhór ar na Gardaí faoi láthair freisin nuair athógtar na daoine seo, go gcúisítear agus go dtugtar ós comhair cúirte iad agus ina dhiaidh sin go ligtear amach ar bhannaí iad  le dhul i mbun babhtaí eile gadaíochta agus iad faoi thionchar drugaí.

‘Tá mé ag iarraidh ar an Aire Dlí agus Comhionannas dul i gcomhairle le h-údaráis na nGardaí le cinntiú go stoptar na gadaithe seo. Má chiallaíonn sin breis acmhainní a chur ar fáil go h-áitiúil le déileáil leis an mbuíon áirithe seo, nó athruithe reachtaíochta a thabhairt isteach chun go gcinnteofar nach mbeidh dreamanna den chineál seo a dhéanann coiriúlacht leanúnach mar seo in ann sin a dhéanamh, ní mhór sin a dhéanamh mar ábhar práinne.  

‘Deirtear liom go gceaptar go bhfuil an méadú in úsáid hearóin ag cur leis na deacrachtaí seo agus caithfear deimhniú freisin go mbeidh dóthain acmhainní ar fáil do na pobail seo chun cinntiú nach leathnóidh an fhadhb seo’.

Connect with Sinn Féin